Wyniki horynieckiej Biesiady Teatralnej

45 Biesiada Teatralna w Horyńcu – Zdroju przechodzi do historii. Na jej kartach zapisują się wszyscy jej uczestnicy ze szczególnym uwzględnieniem następujących zwycięzców!
W kategorii zespołów teatralnych małych form:
🥇 Złoty Róg Myśliwski Króla Jana i nagrodę finansową w wysokości 4 500 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego zdobywa Teatr KAPSLOK z Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów-Warszawa za spektakl KOLĘDNICY Grzegorza Reszki i autora tekstu jasełek Tomasza Mitrowskiego w reżyserii Grzegorza Reszki.
🥈 Srebrny Róg Myśliwski Króla Jana i nagrodę finansową w wysokości 3 500 zł ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu przyznano Teatrowi Między Wierszami z Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie za przedstawienie KRÓL UMIERA Eugene Ionesco w reżyserii Pawła Buszewicza
🥉 Brązowy Róg Myśliwski Króla Jana i nagrodę finansową w wysokości 3 000 zł ufundowaną przez Wójta Gminy Horyniec – Zdrój dla Teatru Nie z Tej Kulisy z Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie za realizację KANTATY NA CZTERY SKRZYDŁA Roberta Bruttera w reżyserii Tomasza Mitrowskiego.
W kategorii indywidualnych dokonań twórczych:
🥇 Złotą Misę Borowiny i nagrodę finansową w wysokości 2 500 zł ufundowaną przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego dla Julii Eisenbardt za rolę w spektaklu CO BY SIĘ NIE POMARNOWAŁO Pawła Sroki, Julii Eisenbardt z Jarosławskiego Ośrodka Kultury w reżyserii Pawła Sroki.
🥈Srebrną Misę Borowiny i nagrodę finansową w wysokości 1800 zł ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Pawła Zieglera z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za monodram KACZMAREK wyreżyserowany przez Małgorzatę Paszkier-Wojcieszonek
🥉Brązową Misę Borowiny i nagrodę finansową o wartości 1 600 zł ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje Adam Karasiewicz za pracę z młodzieżą aktorską i reżyserię spektaklu Don KICHOT z I LO w Łapach.
🌹 Nagroda specjalna „Róża Horyniecka” w postaci statuetki ufundowana przez Uzdrowisko Horyniec otrzymuje Pani Rozalii Dudka z Grupy Teatralnej Dlaczego nie Razem z Domu Kultury w Lipniku i Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej za rolę w przedstawieniu DO TRZECH RAZY CZECHOW w reżyserii Marii Potoczek.
Jury postanowiło również przyznać 2 równorzędne wyróżnienia z nagrodą finansową po 1200 zł każde ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu:
🏅 Wiktorii Skowron z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy za monodram WYCHOWANA w reżyserii Dominiki Migoń-Madury oraz
🏅 Grupie Teatralnej Bez Nazwy z Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu Zdroju za spektakl DEMOKRATYCZNY SAVOIR VIVRE Jarosława Górskiego i w reżyserii Beaty Ługowskiej.
Jubileuszowa edycja horynieckiego przeglądu to niezmiennie wysoki poziom teatralnych zmagań, rozmaitość form scenicznych, otwartość na to, co nowe i to, co klasyczne w poszukiwaniach repertuarowych. Jury wierzy, że nie sposób już wymazać Biesiady z teatralnej mapy Polski, że to miejsce jest kluczowym punktem odniesienia dla całego ruchu teatrów amatorskich. Tutaj spotykamy się i rozmawiamy o teatrze, spieramy się o strategie twórcze, modele funkcjonowania wspólnot scenicznych, podstawy aktorskiego i reżyserskiego rzemiosła. Dziękujemy organizatorom za doskonałe przygotowanie programowe i logistyczne festiwalu, a uczestnikom za ich pracę i wrażliwość, umiejętność słuchania i oglądania siebie nawzajem.
Jury 45 Biesiady Teatralnej w Horyńcu – Zdroju:
Anna Seniuk – przewodnicząca
Łukasz Drewniak
Marcin Bortkiewicz
Łukasz Lewandowski
Przemek Buksiński
Fotografie: Krystian Kłysewicz