Harmonogram spotkań sołeckich w gminie Horyniec

Wójt Gminy Horyniec – Zdrój Robert Serkis zaprasza mieszkańców na spotkania sołeckie, na których omówiony zostanie budżet gminy na 2024 rok ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących konkretnych sołectw.
Terminarz:
19 luty godzina 16:00 – Nowiny Horynieckie – świetlica wiejska
19 luty godzina 17:30 – Świdnica – świetlica wiejska
21 luty godzina 16:00 – Wólka Horyniecka – świetlica wiejska
21 luty godzina 17:30 – Krzywe – mieszkanie sołtysa
22 luty godzina 16:00 – Puchacze – świetlica wiejska
22 luty godzina 17:30 – Podemszczyzna – Ostoja
27 luty godzina 14:00 – Dziewięcierz – świetlica wiejska
27 luty godzina 15:30 – Prusie – świetlica wiejska
27 luty godzina 17:00 – Werchrata – świetlica wiejska
29 luty godzina 17:00 – Nowe Brusno – świetlica wiejska w Nowym Bruśnie
29 luty godzina 17:00 – Polanka Horyniecka – świetlica wiejska w Nowym Bruśnie
1 marca godzina 17:00 – Horyniec – Zdrój – Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu – Zdroju
3 marca godzina 10:00 – Radruż – świetlica wiejska