Zwrócić uwagę na radnych do sejmiku wojewódzkiego

Podczas nadchodzących wyborów samorządowych, powinniśmy w naszej gminie i powiecie zwrócić uwagę nie tylko na wójtów i radnych gminnych, czy powiatowych, ale szczególnie ważny wybór, to radny do sejmiku wojewódzkiego. Cztery lata temu społeczeństwo wykazało się dużą solidarnością i poparło niemal w połowie w całym powiecie Mirosława Karapytę. Dzięki temu, że został on marszałkiem, nasz region miał dużo korzyści. Niestety nastąpiła zmiana w województwie i zostaliśmy bez głosu.

Teraz powinniśmy znów głosować solidarnie, by mieć głos w województwie. Trudno wskazać osobę, która byłaby naszym regionalnym liderem, powinna pokazać to kampania wyborcza w listopadzie. Teraz można wskazać osobę, która startuje z listy PiS i jest jedyną z naszego regionu. To Teresa Pamuła - ma stosunkowo odległe miejsce na liście – bo dopiero 8, ale chyba nikt nie wyobraża sobie, by wyborcy PiSu w naszym powiecie wybrali kogoś z Jarosławia czy Przeworska.

Trochę bardziej skomplikowana sprawa jest z PSLem, bowiem z tej listy startuje dwóch kandydatów z naszego powiatu. PSL musi sobie wybrać lidera. Albo wyborcy PSLu skoncentrują głosy na Andrzeju Nepelskim z Nowego Sioła, albo będzie to Stanisław Piotr Makara który jest dyrektorem w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Koncentracja głosów jest bardzo ważna, bowiem nasz powiat dysponuje około 23 tysiącami głosów (powiat ma około 60 tys mieszkańców, z tego prawo wyborcze posiada ok 47 tys, do wyborów niestety pójdzie około 50 % mieszkańców, stąd mamy ok 23 tys głosów do rozdysponowania dla Radnych Wojewódzkich). Podczas poprzednich wyborów z naszego okręgu (Jarosław, Lubaczów, Przeworsk i Przemyśl) wyszło 6 radnych: 3 było z PiS, 2 z PSL i 1 PO. Konkurencja jest bardzo duża i jeżeli nie skoncentrujemy głosów, to sąsiednie powiaty nas wykiwają. Realną szanse mamy pozyskać radnego z PiS, wystarczy około 7 tys głosów, podobnie z PSL. Mam nadzieję na ogólno-powiatową akcję, dzięki której wyłonieni zostaną dwaj kandydaci i będą promowani.

odpad

Odpady z oczyszczalni w Polance Horynieckiej?

Podczas jednej z wędrówek po Roztoczu – w celu zaaplikowania sobie dawki świeżego powietrza i odpowiedniej dozy ruchu natknąłem się w Polance Horynieckiej na dziwacznie wyglądające hałdy. W powietrzu unosił się lekki swąd, a same hałdy zdążyły już porosnąć mchem i roślinami, co oznacza że pewnie są tutaj kilka miesięcy.

Po rozmowach z niektórymi mieszkańcami okazało się, że jak je przywieziono jakiś czas temu, straszliwie śmierdziały czymś w rodzaju wymieszanego szamba i chemii. Czyżby były to odpady z oczyszczalni ścieków? Gmina Horyniec w części Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego objęta jest odpowiednią ochroną środowiskową. Pewnie niedługo zobaczymy, co jest składowane w miejscach gdzie występuje wrzos i jałowiec przy drodze do kamieniołomu bruśnieńskiego…

Kandydaci na wójta Horyńca

Czas na zgłoszenie kandydatów upłynął, oto pięciu kandydatów ubiegających się o fotel wójta gminy Horyniec:

ŁUCZYSZYN Stanisław Edward zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 57 KWW Stanisław Łuczyszyn
ŁUGOWSKA Beata Marta zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 40 KW Prawo i Sprawiedliwość
SERKIS Robert Marek zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 39 KWW Razem Zmienimy Horyniec
STASICKI Andrzej zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 45 KWW Lepsza Gmina Lepsze Życie
URBAN Ryszard zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 51 KWW „Nasza Gmina Nasza Przyszłość”

Spis Kandydatów do Rady Gminy w Horyńcu

Poniżej wykaz wszystkich kandydujących do Rady Gminy w Horyńcu. Tym razem wybieramy systemem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, czyli z każdego okręgu zdobędzie mandat jeden kandydat, który będzie miał najwięcej głosów. Kampania wyborcza oficjalnie ruszy dopiero pod koniec października, co podyktowane jest losowaniem numerów dla list wyborczych.

Okręg nr 1 – Nowiny Horynieckie, Radruż 1-36, Radruż Osiedle:

CAŁKA Grzegorz zam. Radruż, wiek 39
ROZWÓD Antoni zam. Radruż, wiek 61
WOJDYŁA Ewa zam. Radruż Osiedle, wiek 32
URBAN Rafał Józef zam. Radruż, wiek 29

Okręg nr 2 – Horyniec – Armii Krajowej i Słoneczna:

CHOMAŃSKI Tadeusz Jan zam. Horyniec-Zdrój, wiek 37
BABIK Jadwiga zam. Horyniec-Zdrój, wiek 41
REBUŚ Mariusz Grzegorz zam. Horyniec-Zdrój, wiek 29
RAWSKA Zofia zam. Horyniec-Zdrój, wiek 61
JÓŹWIK-PRZEDNOWEK Barbara Teresa zam. Horyniec-Zdr, wiek 42

Okręg nr 3 – Horyniec – Aleja Przyjaźni i Sobieskiego 2 – 22:

BEREŻAŃSKA Elżbieta zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 24
WOŹNY Grzegorz Marek zam. Horyniec-Zdrój, wiek 39
WAWRYNIUK Grzegorz zam. Horyniec-Zdrój, wiek 43
HRYMAK Zygmunt zam. Horyniec-Zdrój, wiek 61
SERAFIN Danuta Maria zam. Horyniec-Zdrój, wiek 66
ZAJĄCZKOWSKI Robert Jakub zam. Horyniec-Zdrój, wiek 29

Okręg nr 4 – Horyniec – Sobieskiego nr 24 do końca:

NEPELSKI Marian zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 56
ROZWÓD Wit zam. Horyniec-Zdrój, wiek 49
ANTONIK Stanisław Jan zam. Horyniec-Zdrój, wiek 72
SKIBICKI Wiesław Józef zam. Horyniec-Zdrój, wiek 54
OJCZYK Franciszek Zenon zam. Horyniec-Zdrój, wiek 66

Okręg nr 5 – Horyniec – Mickiewicza, Norwida, Kochanowskiego, Słowackiego, Kolejowa, Krótka, Sanatoryjna, Wodna, Zdrojowa, Krasińskiego:

LANGNER Marta Renata zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 46
GRUSZCZYK Grzegorz zam. Horyniec-Zdrój, wiek 45
ŁUGOWSKI Paweł zam. Horyniec-Zdrój, wiek 34
WOŹNY Andrzej Eugeniusz zam. Horyniec-Zdrój, wiek 49

Okręg nr 6 – Horyniec – Konopnickiej, Polna, Wojska Polskiego, Radruż nr 37 – 41:

NESTERAK Andrzej Jan zam. Horyniec-Zdrój, wiek 46
GOLENIA Łukasz Mateusz zam. Horyniec-Zdrój, wiek 33
ZAREMBA Przemysław Jan zam. Horyniec-Zdrój, wiek 30
ZUBA Stanisław zam. Horyniec-Zdrój, wiek 60
GWÓŹDŹ Agata zam. Horyniec-Zdrój, wiek 51
PARTYKA Waldemar Jan zam. Horyniec-Zdrój, wiek 50

Okręg nr 7 – Horyniec – Dąbrowskiego, Godebskiego, Kniaziewicza, Legionów, Wybickiego, Zielona:

WOŹNY Krzysztof Kazimierz zam. Horyniec-Zdrój, wiek 43
SUPIŃSKA Ewelina Magdalena zam. Horyniec-Zdrój, wiek 32
STASICKI Andrzej zam. Horyniec-Zdrój, wiek 45
BIS Bernard zam. Horyniec-Zdrój, wiek 46
NOWAKOWICZ Bolesław Franciszek zam. Horyniec-Zdrój, wiek 54

Okręg nr 8 – Horyniec – Myśliwska, Przemysłowa, Rolna:

DZIECHCIARZ Tadeusz zam. Horyniec-Zdrój, wiek 40
PATA Krzysztof zam. Horyniec-Zdrój, wiek 36
KRZYCH Piotr Stanisław zam. Horyniec-Zdrój, wiek 40
HAŁUCHA Anna Elżbieta zam. Horyniec-Zdrój, wiek 43
BIAŁEK Bożena Maria zam. Radruż, wiek 42

Okręg nr 9 – Podemszczyzna, Podemszczyzna Osiedle, Puchacze, Świdnica:

REJMAN Waleria zam. Podemszczyzna, wiek 61
KOLBUSZEWSKA Elżbieta Ewa zam. Podemszczyzna, wiek 39
SIREK Eugeniusz Jan zam. Puchacze, wiek 63
MROZOWSKI Mirosław zam. Podemszczyzna, wiek 52

Okręg nr 10 – Dziewięcierz, Dziewięcierz Osiedle, Niwki Horynieckie Osiedle:

WIŚNIEWSKA Bożena zam. Dziewięcierz, wiek 44
SIENIAWSKA Jolanta Marta zam. Dziewięcierz, wiek 48
PORADA Jolanta zam. Dziewięcierz Osiedle, wiek 44
PACHLA Grzegorz Rafał zam. Dziewięcierz, wiek 28

Okręg nr 11 – Monasterz Osiedle, Werchrata nr 6 do końca:

HAŁABUDA Krystyna Barbara zam. Monasterz Osiedle, wiek 41
KUŚMIERCZAK Witold zam. Werchrata, wiek 50
SZAWARA Robert Janusz zam. Werchrata, wiek 42
CHMIELOWIEC Stanisław zam. Werchrata, wiek 65

Okręg nr 12 – Werchrata nr 1 – 5, Werchrata Osiedle, Prusie:

MAZURKIEWICZ Wiktor Andrzej zam. Prusie, wiek 38
BIRNBACH Joanna Aneta zam. Werchrata, wiek 25
JUNKO Marian Zbigniew zam. Prusie, wiek 56
WOLANIN Elżbieta Anna zam. Werchrata Osiedle, wiek 46
SUDOŁ Piotr Stanisław zam. Werchrata Osiedle, wiek 26

Okręg nr 13 – Brusno Nowe 1 – 77:

KUDYBA Piotr Jan zam. Nowe Brusno, wiek 42
MAZURKIEWICZ Zdzisław Marian zam. Nowe Brusno, wiek 55
ŚLUSARCZYK Mieczysław zam. Nowe Brusno, wiek 43

Okręg nr 14 – Brusno Nowe od 78 do końca i Polanka Horyniecka:

DZIĘGIELOWSKI Marek Jan zam. Polanka Horyniecka, wiek 44
NOWAKOWSKI Sebastian zam. Polanka Horyniecka, wiek 37
WOSZCZAK Małgorzata zam. Polanka Horyniecka, wiek 37
ZABORNIAK Zofia Maria zam. Nowe Brusno, wiek 47

Okręg nr 15 – Krzywe, Wólka Horyniecka:

NAZARKO Waldemar Piotr zam. Wólka Horyniecka, wiek 45
ŚLUSARZ Czesława zam. Wólka Horyniecka, wiek 48
WIŚNIEWSKI Bartłomiej Czesław zam. Wólka Horyniecka, wiek 34
SZMAGARA Elżbieta zam. Wólka Horyniecka, wiek 40
STANKIEWICZ Albin Franciszek zam. Krzywe, wiek 68
REJMAN Wojciech Piotr zam. Krzywe, wiek 39

7 komitetów wyborczych będzie walczyć w Horyńcu w wyborach

Już oficjalnie na stronach PKW pojawiają się informacje o zgłoszonych kandydatach na radnych i wójta. Co ciekawe, dwa dni przed końcem rejestracji kandydatów na wójta, mamy zgłoszonych tylko Andrzeja Stasickiego i obecnego wójta Ryszarda Urbana (aktual: wieczorem doszła jeszcze Beata Ługowska).

Mieszkańcy poszczególnych okręgów wyborczych mogą już zastanawiać się, na kogo oddać głos wśród radnych. Wykaz na stronie PKW: wybory2014.pkw.gov.pl

Po ogłoszeniu wszystkich kandydatów, będziemy analizować programy komitetów i poszczególnych kandydatów, a także potrzeby, jakie mają mieszkańcy.

wisniowa g

Podsumowanie sezonu turystycznego w Świdnicy

W sobotnie popołudnie odbyło się w Świdnicy, w gospodarstwie agroturystycznym Wiśniowa Górka, spotkanie Lubaczowskiego Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych „Roztocze”. Prezesem tego Stowarzyszenia jest Marek Wiśniewski. Przedstawiciele agroturystyk z naszego powiatu spotykają się w swoim gronie na rozpoczęcie i zakończenie sezonu turystycznego, w celu dzielenia się doświadczeniami i tworzenia planów na rozwój agroturystyki w naszym regionie. Ogromną szansą dla naszego powiatu jest program klastra „Zielone Wzgórza” Podkarpacia – powiedział Marek Wiśniewski. W ramach tego klastra do naszego powiatu może się udać ściągnąć nawet 30 milionów zł, właśnie na agroturystykę. Rozwój agroturystyk, powstawanie nowych i ich promocja, to jeden z priorytetów Stowarzyszenia „Roztocze”. Wielu musi sobie uzmysłowić, że nawet jeżeli mamy dużo walorów turystycznych i środowiskowych, to jak nie będzie reklamy, nikt nie będzie o nas wiedział i nikt tutaj nie przyjedzie. Agroturystyka to nie tylko pokój z łazienką, to też rozwinięta infrastruktura turystyczna, oraz „swojskie warunki” jakie powinni stworzyć gospodarze.

W tym sezonie biznes noclegowy unormował się po kryzysie, jaki można było odczuć w poprzednich latach. Istnieje możliwość na rozwój, tylko potrzebna jest promocja regionu. Marek Wiśniewski, który jest też radnym powiatowym okręgu – Horyniec, Narol, Cieszanów, zaznacza że dzięki współpracy z powiatem, można tworzyć programy partnerskie. Tylko współpraca i celowe działanie rozwojowe, które będzie generować nowe miejsca pracy, powinno być celem władz i społeczeństwa.

voide

Justyna Zuba – „Muzyka jest moim całym światem!”

Na stronie zlubaczowa.pl możemy znaleźć wywiad z naszą gwiazdą Justyną Zubą. Zobaczymy ją ponownie w programie The Voice Of Poland najprawdopodobniej 18 października.

Jak to się stało, że znalazłaś się w programie? Długo się zastanawiałaś nad wzięciem udziału?

Czy się długo nad tym zastanawiałam? Nie. Jak tylko zobaczyłam ogłoszenie o precastingach (czyli casting przy samych producentach) od razu wiedziałam, że tym razem się pojawię i dam sobie szansę, choćby z czystej ciekawości, żeby zobaczyć jak to wszystko działa od strony produkcji. Do końcowej decyzji przyczynił się fakt, że w poprzednich edycjach zawsze byli jacyś znajomi, wiec stwierdziłam ze skoro oni mogli to ja też.

Gdzie szlifowałaś swoje wokalne umiejętności?

Powiem w dużym ogólniku. Zaczynałam od lekcji u Pana Tadeusza Kierepko który uczy dzieci śpiewu w GOK-u w Horyńcu. Kiedy wyjechałam do Rzeszowa (liceum) trafiłam pod skrzydła pana Mirka Wysokińskiego, w tym samym czasie zaczęłam 2 stopień szkoły muzycznej w klasie oboju u pana Łukasza Choińskiego. W ostatnim roku miałam przerwę gdyż w Krakowie ciężej mi było kogoś znaleźć, ale cały czas obracam się w towarzystwie muzycznym. Jeżdżę również na wszelkie konkursy i warsztaty wokalne, które swoją drogą tez dają jakieś efekty.

Kiedy zobaczyłaś, że odwróciła się trójka jurorów, to od razu podjęłaś decyzję, kogo wybrać?

Szłam do programu z zamiarem pokazania się, sprawdzenia się w tym wszystkim i jak już mówiłam z czystej ciekawości. O moim uczestnictwie początkowo wiedziały tylko 3 osoby. Dlaczego wybrałam chłopaków? Tego sama do końca nie wiem, stojąc na scenie miałam bardzo duży dylemat, ponieważ liczyłam na to że ktoś się odwróci, ale nie spodziewałam się aż trzech foteli. Jednak wahałam się najbardziej pomiędzy panią Justyna, a chłopakami, oczywiście nie pomijając pana Marka. Dlaczego chłopcy? Przeważyło to, że jako pierwsi się odwrócili, a także energia, która od nich bije. Dodam jeszcze, że na wizji jest pokazane tylko parę minut, a tak naprawdę na tej scenie się stoi ok. 30 min, więc od jurorów można było usłyszeć dużo ciepłych słów.

reszta wywiadu tutaj: www.zlubaczowa.pl fot: youtube.com

Centrum horyniec.info to przyjazny portal informacyjny ziemi Horynieckiej. Gorące newsy, rozkłady jazdy komunikacji, noclegi, ogłoszenia ze sprzedażą działek i mieszkań, oraz zbiór odnośników do stron z atrakcjami okolicy.