Monografia Nadleśnictwa Lubaczów – poszukiwane materiały

Nadleśnictwo Lubaczów prowadzi działania mające na celu opracowanie monografii nadleśnictwa. W związku z tym poszukiwane są wszelakie informacje, dokumenty, fotografie dotyczące historii Nadleśnictwa Lubaczów – w tym oczywiście związane z ziemią horyniecką, której lasy leżą w obrębie Nadleśnictwa Lubaczów.

Prace nad monografią koordynuje Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów Grzegorz Szafran i z nim należy się kontaktować w tej sprawie: tel. 16 632-52-02, e-mail: grzegorz.szafran@krosno.lasy.gov.pl

fot. załoga Nadleśnictwa Lubaczów w 1947 roku

Teresa Pamuła w zarządzie okręgu krosnieńskiego PiS

W minioną sobotę odbył się okręgowy zjazd Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie. Odbyły się tam wybory szefa struktur partii, nie było niespodzianki, Marek Kuchciński znów na czele w naszym regionie. Wybrano także skład 20 osobowego zarządu okręgu i znalazła się w nim pochodząca z Horyńca-Zdroju Teresa Pamuła. Z powiatu lubaczowskiego w zarządzie zasiadła też Grażyna Zagrobelna z Oleszyc. Śmiało można przypuszczać, że status Pani Teresy w strukturach PiS rośnie, warto wykorzystać takie przełożenie w partii rządzącej. więcej info na stronie: marekkuchcinski.pl

ptp

 

Adam Kantor laureatem Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

unnamed

Adam Kantor horyńczanom znany jest ze swojej działalności w „Solidarności”.  W PGR w Horyńcu przepracował 40 lat jako zastępca głównego księgowego. Przez cały ten okres podlegał ewidencji i kontroli operacyjnej, internowano go m. in. w okresie stanu wojennego. Dziś jest zasłużonym działaczem wolnościowym i Żołnierzem Wyklętym.

25 listopada 2016 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyła się V edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda „Świadek Historii” jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”. Stanowi wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagrody wręczył dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, w obecności parlamentarzystów, władz wojewódzkich, oświatowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich, służb mundurowych i młodzieży. W swoim wystąpieniu podkreślił, że na Podkarpaciu staramy się kultywować pamięć historyczną. Dla Instytutu Pamięci Narodowej olbrzymie znaczenie ma pokazywanie dorobku ludzi i stowarzyszeń, którzy z pasją poświęcają się przekazywaniu kolejnym pokoleniom historii naszych przodków. V edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” na Podkarpaciu jest ponadstandardowa, wśród nagrodzonych mamy:

Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu, które od ponad 100 lat gromadzi księgozbiory, zajmuje się działalnością wydawniczą, popularyzatorską i naukową,.

Kombatanta – żywą legendę tamtych czasów.

Nauczyciela, który w różnorodny sposób promuje i upowszechnia najnowszą historię w swoim środowisku lokalnym. Jest równocześnie wzorem do naśladowania dla swoich uczniów.

Dyplomatę – w szczególny sposób zajmującego się pochówkami żołnierzy WP poległych w 1939 r. i miejscami pamięci na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Członków Polskiego Towarzystwa Leśnego, którzy dbają o miejsca historyczne, świadczące o bohaterstwie i ofiarach poniesionych przez naród polski, szczególnie leśnikach.

Nagradzamy działania wieloaspektowe, których wspólnym celem jest upamiętnienie historii.

Wydarzenie uświetnił recital w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie TRIO AKORDEONOWE w składzie: Mateusz Piliszko, Jakub Skura i Patryk Mokrzycki, pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego Pawła Palucha, oraz wykład dr. Krzysztofa Malickiego poświęcony postawom polskiej młodzieży wobec przeszłości i historii.

Laureatami V rzeszowskiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2016 roku zostali:

Adam Kantor, Artur Szary, Edward Marszałek, Edward Orłowski, Marcin Zieniewicz.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Źródło IPN oddz. w Rzeszowie, Zdjęcia St. Zagrobelny

I rocznica reaktywacji Związku Kombatantów w Horyńcu

W czwartkowe popołudnie w horynieckiej świetlicy odbyło się spotkanie Kombatantów i Spadkobierców Kombatantów z okazji I rocznicy reaktywacji Koła Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP. Było one jednocześnie okazją do podsumowania rocznej działalność organizacji.

Na spotkaniu obecny był wójt gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis oraz harcerze z horynieckiego gimnazjum z panią Teresą Wojtyszyn na czele oraz członkowie Związku i Stowarzyszenia.

Działanie organizacji podsumował prezes Wiesław Wojtowicz. Zarówno Związek Kombatantów i BW RP jak i Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej (w sierpniu minął rok od utworzenia Roztoczańskiego Koła tego stowarzyszenia z siedzibą w Horyńcu-Zdroju)  zajmują się głównie uczestnictwem w uroczystościach patriotycznych, działalnością mającą na celu zachowanie lokalnej historii oraz organizacją uroczystości patriotycznych. Szczególnym wydarzeniem, już drugi rok z rzędu była uroczystość patriotyczno-religijna w Werchracie, która funkcjonuje dzięki członkom Związku i Stowarzyszenia. Planowane są bardziej spektakularne działania w następnym roku, powinno się też udać dokończyć pomnik w Werchracie.  Za działania na rzecz Związku i Stowarzyszenia członkom przyznawane są odznaczenia i medale, odznaczani są też działacze społeczni, którzy mają zasługi w działalności patriotycznej.

podsumowanie-dzialan-zwiazku podsumowanie-dzialan-zwiazku-1 podsumowanie-dzialan-zwiazku-2 podsumowanie-dzialan-zwiazku-3 podsumowanie-dzialan-zwiazku-4 podsumowanie-dzialan-zwiazku-5 podsumowanie-dzialan-zwiazku-6 podsumowanie-dzialan-zwiazku-7

Czwarty etap renowacji cerkwi bruśnieńskiej

Trwa kolejny etap renowacji cerkwi w Nowym Bruśnie. Tym razem dobudowano do świątyni zakrystię, której elementy od wielu lat leżały w szopie, po niedokończonej renowacji w latach 90tych.

Cerkiew w Nowym Bruśnie planowana jest jako element mini skansenu, co w przyszłości sprawi, że w powiecie lubaczowskim trzy świątynie tego typu stworzą oś atrakcji turystycznych, które już teraz ściągają turystów codziennie. Muzeum Kresów w Lubaczowie, które od lat inwestuje w cerkwie w Radrużu i Bruśnie sukcesywnie buduje dla naszego powiatu wizerunek krainy niezwykłych cerkwi.

Cerkiew bruśnieńska jako mini skansen, cerkiew radruska; zabytek klasy UNESCO, w połączeniu z cerkwią w Gorajcu, gdzie lokalni działacze opracowują strategię rozwoju dla świątyni z dzwonnicą, jako galerią sztuki, stworzy główny szlak atrakcji, skupiający ruch turystyczny w naszym regionie.

Zapraszam na fanpage na facebooku tych trzech cerkwi, gdzie można obserwować działania, a także poznać wiele ciekawostek związanych z tymi świątyniami:

Cerkiew w Nowym Bruśnie: www.facebook.com/cerkiewbrusno

Cerkiew w Radrużu: www.facebook.com/Cerkiew-w-Radruzu

Cerkiew w Gorajcu: www.facebook.com/cerkiewigorajec

cerkiew-w-nowym-brusnie

 

Krwawe Mikołajki w Horyńcu – czyli kolejna akcja zbiórki krwi

Zbliża się termin kolejnej akcji zbiórki krwi w Horyńcu-Zdroju. Zaplanowaliśmy ją na 4 grudnia, dwa dni przed Mikołajkami.
Jeśli chciałbyś poczuć się jak św. Mikołaj, który, jak głosi legenda, pomógł rodzinie, która była w tragicznej sytuacji wrzucając przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi a one wylądowały  w skarpetach i trzewikach, zapraszamy do GOK’u w Horyńcu-Zdroju 4 grudnia w godzinach od 9:00 do 12:00.
Możesz pomóc ludziom, którzy potrzebują krwi aby żyć. Nie ma cenniejszego prezentu niż darować komuś życie.
Wśród uczestników rozlosujemy trzy koszulki Klubu „Ratownik” oraz upominki od sponsorów.
Prezes KHDK „Ratownik” w Horyńcu-Zdroju
ffff

Centrum horyniec.info to przyjazny portal informacyjny ziemi Horynieckiej. Gorące newsy, rozkłady jazdy komunikacji, noclegi, ogłoszenia ze sprzedażą działek i mieszkań, oraz zbiór odnośników do stron z atrakcjami okolicy.