Robert Szawara z Werchraty już jest radnym, nie ma konkurenta + ciekawostki z radnymi

1

W gminie Horyniec mamy 15 okręgów. W jednym z nich, nr 11 w Werchracie, Robert Szawara nie ma przeciwnika, oznacza to, że został uznany za wybranego na Radnego. Pierwszy raz do Rady Gminy został wybrany w wieku 26 lat w 1998 roku i nie ma w Werchracie konkurencji…

2

Natomiast w okręgu numer 5 mamy aż 5 konkurentów. Jest to KOWAL Krzysztof, ŻESŁAWSKA Agnieszka, BABIK Jadwiga, GRUSZCZYK Grzegorz i URBAN Ryszard. Okręg ten to ulice: Mickiewicza, Norwida, Kochanowskiego, Słowackiego, Kolejowa, Krótka, Sanatoryjna, Wodna, Zdrojowa, Krasińskiego. W pozostałych okręgach jest po dwóch lub trzech kandydatów.

3

Dla Ryszarda Urbana będzie to rocznicowa batalia o Radę Gminy, bowiem pierwszy raz brał udział w wyborach równo 40 lat temu w 1984 roku i został radnym. Był to okres PRLu i zarządzono pierwsze wybory po reformie w 17 czerwca 1984 roku. Ryszard Urban reprezentował wtedy Wólkę Horyniecką, a podczas kolejnych wyborów w 1988 Nowiny Horynieckie. Informację tą znajdziemy w kronice Gminy Horyniec.

4

W wyborach samorządowych w 2002 roku, kiedy gmina horyniecka miała 8 okręgów, w okręgu nr 3 wybierano 3 radnych. Na liście komitetu „Niezależne Forum Młodych” Znaleźli się wtedy razem Krzysztof Woźny (31 lat), Piotr Garbacz (29 lat) i Bogusław Stopa (32 lat). Dwóch pierwszych uzyskało mandat, Bogusław Stopa nie. Podczas obecnych wyborów Krzysztof Woźny i Bogusław Stopa znów startują, ale z innych konkurencyjnych komitetów, możliwe też, że będą to komitety, które będą mieć swoich kandydatów na wójtów. Woźny z Serkisem i Stopa z Ługowską. Plotkarską ciekawostką jest to, że Piotr Garbacz przewijał się jako osoba chcąca startować w wyborach.

5

W 2002 roku startował też w wyborach do Rady Gminy Krzysztof Kowal, jeden z trzech najmłodszych wtedy kandydatów, miał wtedy 23 lata. Dziś także startuje. Najmłodszą kandydatką w obecnych wyborach będzie Gryszczyk Marta, 28 lat i zmierzy się w swoim okręgu z trzecim najstarszym z kandydatów startujących w tych wyborach.

6

Na koniec ciekawostka związana z kandydatem do Rady Powiatu Krystianem Kłysewiczem. Zarówno w poprzednich wyborach, w których brał udział jak i obecnych, kandydaci z jego komitetu zdecydowali się w odróżnieniu od innych losować miejsca na liście. 5 lat temu Krystian Kłysewicz wylosował 1 miejsce na liście, ale miał 2 wynik wyborczy. Teraz wylosował 2 miejsce na liście. Jaki będzie wynik?