Radni nowej kadencji

1 – Radruż – RAFAŁ URBAN
2 – Horyniec-Zdrój – HAŁUCHA ANDRZEJ
3 – Horyniec-Zdrój – GRZEGORZ WOŹNY
4 – Horyniec-Zdrój – NEPELSKI MARIAN
5 – Horyniec-Zdrój – RYSZARD URBAN
6 – Horyniec-Zdrój – NESTERAK ANDRZEJ
7 – Horyniec-Zdrój – WOŹNY KRZYSZTOF
8 – Horyniec-Zdrój, Nowiny Horynieckie – DZIECHCIARZ TADEUSZ
9 – Podemszczyzna, Puchacze, Świdnica – SIREK EUGENIUSZ
10 – Dziewięcierz, osada Dziewięcierz, Niwki – PUSTELNIK KAMIL
11 – Monasterz, Werchrata – SZAWARA ROBERT
12 – Werchrata, Prusie – MAZURKIEWICZ WIKTOR
13 – Nowe Brusno – ŚLUSARCZYK MIECZYSŁAW
14 – Nowe Brusno – PACHLA WIESŁAWA
15 – Krzywe, Wólka Horyniecka – WIŚNIEWSKI BARTŁOMIEJ