Plany kąpieliska w Horyńcu są, potrzeba tylko zdobyć na nie fundusze

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis, w związku z zapytaniami o to czy powstanie kiedyś kąpielisko w Horyńcu i jakie są perspektywy, wyjaśnia:

Sprawa związana z budową miejsca przeznaczonego do korzystania z atrakcji wodnych jest dla nas jednym z priorytetów na najbliższe lata. Jesteśmy przygotowani do inwestycji merytorycznie i własnościowo — posiadamy grunty i przygotowaną koncepcję Kąpieliska Otwartego przy ul. Wojska Polskiego. W ramach kąpieliska przewidziana jest budowa basenów rekreacyjnych zewnętrznych z wyniesioną plażą i strefą atrakcji dla dzieci. Przewidziane są również nowe dojazdy i parkingi, niezbędna infrastruktura techniczna, boiska do siatkówki plażowej i efektowne zjeżdżalnie. Co jest jednak najważniejsze, posiadamy gotową decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kąpieliska oraz decyzję środowiskową, których wydanie trwało ponad 2 lata. Zadbaliśmy również o to, aby podczas konsultacji dokumentów takich jak Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego była możliwość aplikowania o środki w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia. Jesteśmy w pełni przygotowani do uczestniczenia w naborach, które będą ogłaszane zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak i programy krajowe i unijne.