Fundusze z MKiDN na Art Festiwal w Horyńcu

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju otrzymał w ostatnim tygodniu dwa dofinansowania z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego !
Pierwsze to kolejne pieniądze na Art Festiwal w Horyńcu-Zdroju, tym razem z programu Promocja Czytelnictwa, kwota dofinansowania to 6️⃣7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣zł!
Drugi wniosek złożony został w programie Infrastruktura domów kultury – kwota dofinansowania 6️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł!
źródło info: https://www.facebook.com/gmina.horyniec

Uroczystości w Rudce

W najbliższą niedzielę 24 kwietnia zapraszamy na obchody 78. rocznicy pacyfikacji wsi Rudka.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
Niedziela 24 kwietnia 2022 r.

10.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji przed kościołem rzymskokatolickim
pw. Nawiedzenia NMP w Nowym Bruśnie

11.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych mieszkańców Rudki
(w Kościele Rzymskokatolickim pw. Nawiedzenia NMP. w Nowym Bruśnie)

12.00 – Złożenie wieńców i zniczy pod krzyżem ofiar pomordowanych mieszkańców Rudki
na cmentarzu w Nowym Bruśnie

12.30 – Uroczystości pod pomnikiem ku czci mieszkańców Rudki pomordowanych
przez UPA
– program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej
z Nowego Lublińca
– złożenie wieńców i zniczy pod pomnikiem ku czci mieszkańców Rudki
pomordowanych przez UPA
– prelekcja dot. Stosunków polsko – ukraińskich autorstwa p. Tomasza Roga

źródło info: http://ckis.cieszanow.pl/2022/04/20/78-rocznica-pacyfikacji-wsi-rudka-program-obchodow/

Rozpocznij z nami Sezon Turystyczny na Roztoczu!

Spotkajmy się 24 kwietnia w Horyńcu-Zdroju.
Godzina 12:00 ruszamy z nowego deptaka w Dzielnicy Uzdrowiskowej w dwóch grupach – rowerowa i nordic walking/piesza w stronę Nowin Horynieckich
Godzina 13:00 Msza Święta przy Kapliczce na Źródłach w Nowinach Horynieckich.
Po mszy powrót do Horyńca na deptak gdzie około godziny 15:30 rozpalimy ognisko i upieczemy kiełbaski.
Wśród uczestników rozlosujemy upominki 🙂
Zapraszamy serdecznie!
Gmina Horyniec-Zdrój
Zdrojowy Szwadron Rowerowy Horyniec-Zdrój
Klub Nordic Walking Spring z Horyńca-Zdroju.

Ukazał się nowy numer „Przestrzeni Pogranicza”

Od poniedziałku 4 kwietnia Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne rusza z rozprowadzaniem drugiego numeru „Przestrzeni Pogranicza”.
Ci, którym udało się nabyć pierwszy numer, wiedzą, czego mogą się spodziewać. A spodziewać się można wielu ciekawych artykułów i mnóstwa fantastycznych zdjęć autorstwa najlepszych regionalnych fotografów. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej: http://przestrzenpogranicza.pl fanpage pisma Przestrzeń Pogranicza i fanpage Lubyckiego Stowarzyszenia Regionalnego

Pomoc cały czas potrzebna

Stowarzyszenie Przystanek Horyniec: Jeszcze jakiś czas temu nasza świetlica w Horyńcu-Zdroju była wypełniona darami, które spływały w ogromnych ilościach od ludzi dobrego serca nie tylko z Polski ale również Luksemburga czy Belgii. Niestety, to co możemy teraz zaobserwować to efekty „wypalenia”. Zapał ludzi opadł, efekt zaskoczenia wojną minął, przeszliśmy z tematem wojny w codzienność. Nie oznacza to, że potrzeby zmalały. Kto miał znaleźć schronienie w Polsce – znalazł je. Niestety miliony wewnętrznych przesiedleńców „koczują” po stronie ukraińskiej czekając na rozwój sytuacji. To właśnie oni potrzebują teraz wsparcia. Najpotrzebniejsza w tej chwili jest żywność, w każdej ilości! Oczekujemy dostaw w najbliższym czasie z Irlandii i Belgi, ale w tej chwili… nie mamy nic co moglibyśmy wysłać do schronisk na Ukrainie.
Właśnie na taką chwilę czekaliśmy z naszymi środkami pieniężnymi które przekazaliście na nasze konto! Teraz kiedy łańcuch dostaw został zerwany możemy sami zakupić to co jest potrzebne!
Jutro przekazujemy pierwszą pomoc, prawie 2 tony jedzenia do schronisk we Lwowie. Na kolejny transport musimy poczekać do przyszłego tygodnia gdyż wykupujemy wszystko z lokalnych hurtowni i sklepów. W sumie będzie to prawie 5 ton makaronów, kasz, ryżu, konserw, mleka, mąki, płatków, cukru, oleju, czegoś słodkiego dla dzieciaków.
Prosimy nie ustawajcie w niesieniu pomocy uchodźcom. Potrzeby wciąż są ogromne, ludzie wciąż cierpią i musimy im pomóc. Jeśli możecie organizujcie zbiórki jedzenia i przesyłajcie do nas. Możecie też wpłacać pieniądze na nasze konto abyśmy mogli reagować w takich krytycznych momentach jak ten.
Ogromne podziękowania ślemy to osób które działają i zbierają pieniądze w naszym imieniu za granicą. W szczególności Leszek Mach, Anne Warnock, Artur Mlodzianowski i Paweł Bogusz oraz społeczność uczniowska, nauczycielska i rodzicielska Holy Family Catholic Primary School z Addlestone oraz wspaniałych ludzi z Saint Mac Nissi’s, Randalstown. Dziękujemy również ogromnej liczbie pozostałych osób które nas wsparły!
fotografia Krystian: Annabel Moeller
Trzy kolejne zdjęcia – dzieciaki które czekają na naszą pomoc we Lwowie i okolicznych schroniskach i domach dziecka.
🇬🇧 Some time ago, our common room in Horyniec-Zdrój was filled with gifts that came in huge amounts from people of good heart, not only from Poland, but also from Luxembourg and Belgium. Unfortunately, what we can observe now are the „burn-in” effects. People’s enthusiasm has waned, the effect of being surprised by the war has passed, we have turned the subject of war into everyday life. This does not mean that the needs have decreased. Who was supposed to find shelter in Poland – found it. Unfortunately, millions of internally displaced persons „camp” on the Ukrainian side waiting for the situation to develop. They are the ones who need support now. The most necessary thing right now is food, in any quantity! We expect deliveries from Ireland and Belgium in the near future, but at the moment … we have nothing to send to shelters in Ukraine.
This is the moment we were waiting for with our money transferred to our account! Now that the supply chain has been broken, we can buy what is needed ourselves!
Tomorrow we are providing first aid, almost 2 tons of food to shelters in Lviv. We have to wait for the next transport until next week because we buy everything from local wholesalers and stores. In total, it will be almost 5 tons of pasta, groats, rice, canned goods, milk, flour, flakes, sugar, oil, something sweet for kids.
Please do not stop helping refugees. The needs are still enormous, people are still suffering and we must help them. If you can, organize food collections and send them to us. You can also deposit money into our account so that we can react in critical moments like this one.
Many thanks go to people who work and collect money on our behalf abroad. Especially Leszek Mach, Anne Warnock, Artur Mlodzianowski and Paweł Bogusz and the student, teaching and parenting community of the Holy Family Catholic Primary School in Addlestone and the wonderful people of Saint Mac Nissi’s, Randalstown. We also thank the huge number of other people who supported us!
photography of Krystian: Annabel Moeller
Three more photos – kids waiting for our help in Lviv and nearby shelters and orphanages.

Międzynarodowy Dzień Teatru w horynieckiej bibliotece

27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji przygotowaliśmy dla przedszkolaków przedstawienie teatru Kamishibai „Opowieści z zielonego lasu” Katarzyny Wychowaniec. Była to również okazja do zapoznania dzieci z bogatą ofertą bajek, czy pracą bibliotekarza.
Serdecznie zapraszamy w nasze progi 🙂
info: https://www.facebook.com/gbphoryniec

Powstaje Dyskusyjny Klub Książki w Horyńcu

Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów na relaks. Daje nam to chwilę wytchnienia i potrzebną ciszę. Warto pamiętać, że czytanie pomaga zredukować stres, uspokaja, spowalnia bicie serca i ułatwia zasypianie. Szczególnie teraz, gdy wszyscy jesteśmy przepełnieni niepokojem i obawami – zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju. W miłej i przyjaznej atmosferze pracownicy biblioteki doradzą i pomogą Państwu znaleźć odpowiednią książkę.

Wszystkich pasjonatów i miłośników dobrej książki zapraszamy również na czytelnicze spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 25 marca o godzinie 16.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Transport humanitarny do Morszyna

Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju: Kolejne transporty przekazane na przejściu granicznym trafiły do naszych partnerów na Ukrainie do gminy Morszyn.

Przy okazji pragniemy podziękować osobom, które przesłały nam zebrane dary Andrzejowi Łepeckiemu z przyjaciółmi ze Świdnika oraz ASP z Krakowa.
Jeszcze raz dziękujemy licznej grupie wolontariuszy, którzy przesortowali kolejne kilkanaście ton darów! Na podziękowania zasługują również nasi strażacy, którzy ciągle pełnią dyżury na granicy. Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom, którzy przynoszą nam produkty, lub wkładają je do specjalnych wózków w sklepach. Dziękujemy również Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju za użyczenie pojazdów do transportu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju za pomoc i udostępnienie miejsca do przetrzymania jednego z transportów.
Doceniamy wkład wszystkich mieszkańców naszej gminy i bardzo nas cieszy, że w tych trudnych czasach zdaliśmy egzamin społeczny.

Kolejne transporty z pomocą

To był bardzo pracowity weekend dla horynieckiej grupy wolontariuszy. Przyjęliśmy transport z Luksemburga, wysłaliśmy kilka busów do szpitali, schronisk dla matek i dzieci we Lwowie, zaopatrzyliśmy namioty na przejściu w Budomierzu i udało się dostarczyć kolejny transport żywności do Morszyna!
Ogromne podziękowania należą się grupie osób, która wykonuje ciężką pracę na Świetlicy Wiejskiej. Nasi mieszkańcy mają wielkie serca!
Dziękujemy również Szlachetna Paczka Lubaczów i Danucie Kacprzak za wsparcie i pomoc w transportach.
źródło: www.facebook.com/gmina.horyniec

Podziękowania za wsparcie horynieckich działań na granicy

Gmina Horyniec-Zdrój: Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze działania przy granicy na rzecz uchodźców. Podziękowania dla Małgorzaty Ostrowskiej Królikowskiej i KGW Zalesianki, Adama Nawrockiego i przyjaciół Muzeum Podgórza, Muzeum Krakowa, pani Monice, wolontariuszom i ludziom o wielkim sercu, mieszkańcom Horyńca, którzy przychodzą codziennie i pracują do późnych godzin wieczornych, paniom i panom ze wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Horyniec-Zdrój, pracownikom GOK i biblioteki, Danucie Kacprzak i panu z firmy Ladros z Lublina za ogromną ilość wędlin.
Jutro dotrze do nas kolejny transport, tym razem dary z Belgii!
źródło info: www.facebook.com/gmina.horyniec