Operacja czysta rzeka w Nowym Bruśnie

Nowe Brusno i po raz pierwszy Operacja Czysta Rzeka! Bardzo nas cieszy, że mieszkańcy tak aktywnie włączyli się do akcji i już dzisiaj deklarują kolejną edycję za rok! Brzeg rzeki okazał się czysty – gdyż jest do niej utrudniony dostęp. Przy drodze i w lesie uprzątnęliśmy jednak kilka nielegalnych wysypisk i zebraliśmy w sumie w Nowym Bruśnie i Polance Horynieckiej ponad 20 worków odpadów! Po akcji zaprosiliśmy uczestników na grilla i wręczyliśmy pamiątkowy dyplom na którym podpisali się wszyscy uczestnicy i zawiśnie on na ścianie w Świetlicy Wiejskiej na pamiątkę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i za zaangażowanie w akcję!

koordynator akcji – Krystian Kłysewicz