Droga wstydu dla powiatu lubaczowskiego: Brusno – Łówcza

Będzie to pierwszy z serii artykułów i nie tylko dotyczących drogi Nowe Brusno – Łówcza. Czas na to by „siąść” na tę drogę i wałkować temat aż do skutku!

W kontekście infrastruktury drogowej w Polsce, trudno przejść obojętnie obok stanu drogi powiatowej łączącej Nowe Brusno z Łówczą. Ta trasa mogłaby, niestety, pretendować do miana jednej z najmniej bezpiecznych i najgorzej utrzymanych w kraju. Niejednokrotnie stan nawierzchni przyczynił się do uszkodzeń pojazdów, zmuszając kierowców do ponoszenia nieprzewidzianych kosztów napraw.

Mieszkańcy lokalnych społeczności, turyści jak i kuracjusze i pracownicy udający się do sanatoriów w Horyńcu-Zdroju, zdecydowanie skorzystaliby na modernizacji tej drogi. Obecny stan trasy nie tylko wydłuża czas dojazdu, ale również odstrasza potencjalnych odwiedzających, co bezpośrednio wpływa na lokalną gospodarkę i turystykę. Rozwój tej drogi mógłby zatem przynieść wymierne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom, a także wzbogacić ofertę turystyczną regionu.

Zastanawiające pozostaje, dlaczego dotychczas nie podjęto działań mających na celu poprawę stanu tej drogi. Argument, iż „nikt nią nie będzie jeździł”, wydaje się nieadekwatny, biorąc pod uwagę potrzeby i głosy społeczności lokalnych, które wskazują na znaczący potencjał tej trasy. Konieczna jest zatem refleksja i zmiana podejścia do zarządzania infrastrukturą drogową w regionie, aby odpowiadała ona na realne potrzeby mieszkańców i przyczyniała się do rozwoju całego powiatu.

autor: Krystian Kłysewicz