Krystian Kłysewicz podsumowuje swoją kampanię wyborczą do Rady Powiatu w Lubaczowie

Swoją kampanię głównie spędziłem w terenie, uczestnicząc w licznych spotkaniach wyborczych oraz osobiście rozdając prawie tysiąc ulotek. Podczas tego okresu miałem okazję rozmawiać o problemach i potrzebach mieszkańców.

Najważniejsze z nich dotyczyły dróg i ich utrzymania zimowego. Droga Brusno – Łówcza jest dla mnie kluczowa jako mieszkańca gminy Horyniec-Zdrój, jednak ważne jest również przyszłościowe podejście do rozwoju naszego regionu. W potencjale uzdrowiskowym widzę największą szansę na rozwój regionu i nadszedł czas, aby zdywersyfikować spojrzenie powiatu na turystykę i promocję, uwzględniając perłę jaką jest Horyniec-Zdrój. Ze smutkiem obserwowałem liczne puste domy i mieszkania, dlatego pora poważnie zająć się problemem wyludniania się regionu i zapewnieniem seniorom przede wszystkim opieki zdrowotnej. Bardzo bym chciał, aby powstała Młodzieżowa Rada Powiatowa. W tych wyborach postawmy na młodych, przestańmy głosować ciągle na tych samych ludzi, oczekując, że coś się zmieni. Taka zmiana nie nastąpi, jeśli nie podejmiemy „ryzyka” powierzenia władzy młodym ludziom. Za 20 lat emerytowanych radnych powiatowych prawdopodobnie już nami nie będzie, a z konsekwencjami ich decyzji będziemy musieli się zmagać my – młodzi ludzie. To my powinniśmy kreować przyszłość dla nas i naszych dzieci, aby nie musiały szukać pracy za granicą czy w dużych miastach. Chcę być dumny z miejsca, w którym żyję; przestańmy narzekać i zacznijmy dążyć do lepszego życia.

Materiał wyborczy KWW Powiatowa Inicjatywa Wyborcza

Kto wygra wybory do Rady Powiatu w Lubaczowie?

Żeby rządzić w powiecie i wybrać swojego starostę trzeba mieć 9 radnych z 17stu, którzy dają większość. W wyborach do Rady Powiatu Lubaczowskiego w 2018 roku dwie głównie siły zdobyły:

PiS – 38.9% i 8 mandatów

PSL – 31.7% i 6 mandatów

Pozostałe 3 mandaty mają obecnie startujący radni z listy Powiatowej Inicjatywy Wyborczej i ekipa ta stanowi trzecią siłę w powiecie lubaczowskim.

Żeby wybrać starostę i utworzyć zarząd, potrzebne było 9 mandatów. PiS rządzi dziś w powiecie dlatego, że przekonał jednego z radnych z PSLu do „koalicji”.

Jakie mamy obecnie trendy w poparciu na Podkarpaciu?

W poprzednich wyborach PiS miał 52% poparcia w wyborach do sejmików, zdobył 25 mandatów. Większość do wybrania marszałka to 17 mandatów. Teraz prognozy wskazują na 44% poparcia dla PiS na Podkarpaciu, spadek o około 8% i 19 mandatów. Poniżej grafika z Dziennika Gazeta Prawna przedstawiająca prognozowany podział mandatów w sejmikach wojewódzkich. Widać duży zjazd poparcia PiSu w sejmiku podkarpackim. Niemożna jednoznacznie określić, czy PiS też dowiezie ten wynik do wyborów.

Oznacza to dość duży trend spadkowy poparcia dla PiS. Jeżeli podobny spadek poparcia nastąpi w powiecie lubaczowskim, to można prognozować, że PiS zdobędzie tylko 6 mandatów. Możliwość wzrostu poparcia dla PiS na terenie lubaczowskim można uznać za niemożliwy. Poparcie PSLu, czyli Trzeciej Drogi może być na podobnym poziomie jak podczas ostatnich wyborów. Oznacza to, że w puli może być 5 wolnych mandatów. Czy zgarnie je Powiatowa Inicjatywa Wyborcza? Są ku temu przesłanki, zwłaszcza jak zobaczymy szanse pozostałych komitetów.

Konfederacja miała podczas ostatnich wyborów do parlamentu około 8% poparcia na terenie powiatu lubaczowskiego, blisko 10% w okręgu 2 i około 7% w pozostałych. To oznacza, że Konfederacja ma teoretyczną szansę na mandat w 2 okręgu (Oleszyce, Dzików, WO i Gmina Lubaczów). Warto tu podkreślić, że w poprzednich wyborach Wolni i Solidarni mieli 10% poparcia w jednym z okręgów i nie udało się wprowadzić radnego, zabrakło 200 głosów. Trudno tutaj oceniać potencjał w wyborach samorządowych, bowiem Konfederacja pierwszy raz startuje w tych wyborach. Kampania nie jest też prowadzona szczególnie intensywnie.

Ciekawą sytuację mamy z komitetem Forum Samorządowo Gospodarcze, który utworzony został przez ludzi związanych z Forum Młodych Ludowców (młodzieżówka PSL) i różni kandydaci z tej listy mają związki z PSLem (wcześniej start z listy PSL). Jest to dość specyficzne rozwiązanie, bowiem urwie część głosów główniej liście PSL, trudno wyrokować, czy jest tu szansa na mandat, zwłaszcza, że kampania promocyjna nie jest prowadzona dynamicznie.

Ostatni komitet to Ruch Obrony Polski. Praktycznie nie ma prowadzonej kampanii, brak też silnych postaci na listach.

Podsumowując, najbardziej dynamiczną kampanię prowadzą trzy komitety: Powiatowa Inicjatywa Wyborcza, PiS i PSL i  te trzy komitety najprawdopodobniej podzielą miedzy siebie mandaty.

GC

Beata Ługowska ze swoją drużyną już działa w terenie

Oto odezwa kandydatki i terminarz spotkań:
*
Drodzy mieszkańcy Gminy Horyniec-Zdrój.
Zapraszam Was serdecznie na moje spotkania przedwyborcze.
Jako kandydat na wójta gminy Horyniec-Zdrój wraz ze swoim Komitetem Wyborczym Wyborców PONAD PODZIAŁAMI pragnę zaprosić Państwa na zebrania przedwyborcze, które odbędą się w każdym z sołectw gminy. Przedstawię na nich moje cele, wynikające z potrzeb gminy i które zamierzam zrealizować jako przyszły wójt.
Dotychczas spotkania odbyły się w miejscowościach Prusie, Niwki oraz Wólka Horyniecka – dziękuję za liczne przybycie, ciepłe przyjęcie oraz twórcze dyskusje.
W związku z uroczystością pogrzebową w Nowym Bruśnie spotkanie zostanie przełożone wg harmonogramu. Rodzinie oraz najbliższym składam najszczersze kondolencje.
Zachęcam do dialogu – PRZYJDŹ – ZAPYTAJ – ZAPROPONUJ
📌Harmonogram spotkań:
1️⃣. 20 marca, Świdnica, 18:00 – Świetlica Wiejska w Świdnicy
2️⃣. 21 marca, Nowiny Horynieckie, 16:30 – Świetlica Wiejska w Nowinach Horynieckich
3️⃣. 23 marca, Moczary, 17:00 – Świetlica Wiejska w Moczarach
4️⃣. 23 marca, Werchrata, 18:30 – Świetlica Wiejska w Werchracie
5️⃣. 24 marca, Radruż, 11:00 – Świetlica Wiejska w Radrużu
6️⃣. 24 marca, Horyniec-Zdrój, 17:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu – Zdroju
7️⃣. 25 marca, Krzywe, 18:30 – Dom Sołtysa
8️⃣. 3 kwietnia, Nowe Brusno Polanka Horyniecka, 18:00 – Świetlica Wiejska w Nowym Bruśnie
Zapraszam Beata Ługowska

Robert Serkis rozpoczyna kampanię wyborczą

W niedzielę w horynieckim GOKu Robert Serkis z ekipą rozpoczął kampanię wyborczą. Poniżej odezwa i źródła do zapoznania się kandydatami do Rady i program.
Szanowni Państwo!
Dzięki Państwa głosom w 2018 roku zostałem ponownie wybrany na zaszczytną funkcję Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, a kandydaci z naszego komitetu wyborczego zostali radnymi. Zgodna i rzeczowa współpraca w Radzie Gminy zaowocowała realizacją wielu oczekiwanych od lat inwestycji. Podstawą rozwoju było aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków 💸 zewnętrznych. W mijającej kadencji na realizację naszych planów i zamierzeń wydaliśmy łącznie REKORDOWĄ kwotę 7️⃣0️⃣ MILIONÓW ZŁOTYCH! Spełniliśmy obietnice wyborcze! Sukcesów na różnych płaszczyznach było jednak znacznie więcej i w najbliższym czasie będziemy o nich przypominać.
Przed nami kolejne pięć lat, które będą czasem intensywnej pracy nad rozwojem naszej pięknej gminy. Stajemy przed wieloma wyzwaniami, ale również bogatymi możliwościami, które chcemy wykorzystać w pełni. Nasz Program Wyborczy na najbliższe lata to rezultat analizy potrzeb społeczności lokalnej, głosu mieszkańców oraz naszych własnych doświadczeń. Jest to plan działań, który ma na celu kontynuację rozpoczętych inwestycji, dalszą poprawę infrastruktury oraz dbałość o dobro naszej społeczności.
Z podsumowaniem kadencji, kandydatami naszego komitetu ubiegającymi się o mandat radnych Rady Gminy oraz zamierzeniach na kolejne lata możecie zapoznać się na stronie: https://robertserkis.pl
*

Robert Szawara z Werchraty już jest radnym, nie ma konkurenta + ciekawostki z radnymi

1

W gminie Horyniec mamy 15 okręgów. W jednym z nich, nr 11 w Werchracie, Robert Szawara nie ma przeciwnika, oznacza to, że został uznany za wybranego na Radnego. Pierwszy raz do Rady Gminy został wybrany w wieku 26 lat w 1998 roku i nie ma w Werchracie konkurencji…

2

Natomiast w okręgu numer 5 mamy aż 5 konkurentów. Jest to KOWAL Krzysztof, ŻESŁAWSKA Agnieszka, BABIK Jadwiga, GRUSZCZYK Grzegorz i URBAN Ryszard. Okręg ten to ulice: Mickiewicza, Norwida, Kochanowskiego, Słowackiego, Kolejowa, Krótka, Sanatoryjna, Wodna, Zdrojowa, Krasińskiego. W pozostałych okręgach jest po dwóch lub trzech kandydatów.

3

Dla Ryszarda Urbana będzie to rocznicowa batalia o Radę Gminy, bowiem pierwszy raz brał udział w wyborach równo 40 lat temu w 1984 roku i został radnym. Był to okres PRLu i zarządzono pierwsze wybory po reformie w 17 czerwca 1984 roku. Ryszard Urban reprezentował wtedy Wólkę Horyniecką, a podczas kolejnych wyborów w 1988 Nowiny Horynieckie. Informację tą znajdziemy w kronice Gminy Horyniec.

4

W wyborach samorządowych w 2002 roku, kiedy gmina horyniecka miała 8 okręgów, w okręgu nr 3 wybierano 3 radnych. Na liście komitetu „Niezależne Forum Młodych” Znaleźli się wtedy razem Krzysztof Woźny (31 lat), Piotr Garbacz (29 lat) i Bogusław Stopa (32 lat). Dwóch pierwszych uzyskało mandat, Bogusław Stopa nie. Podczas obecnych wyborów Krzysztof Woźny i Bogusław Stopa znów startują, ale z innych konkurencyjnych komitetów, możliwe też, że będą to komitety, które będą mieć swoich kandydatów na wójtów. Woźny z Serkisem i Stopa z Ługowską. Plotkarską ciekawostką jest to, że Piotr Garbacz przewijał się jako osoba chcąca startować w wyborach.

5

W 2002 roku startował też w wyborach do Rady Gminy Krzysztof Kowal, jeden z trzech najmłodszych wtedy kandydatów, miał wtedy 23 lata. Dziś także startuje. Najmłodszą kandydatką w obecnych wyborach będzie Gryszczyk Marta, 28 lat i zmierzy się w swoim okręgu z trzecim najstarszym z kandydatów startujących w tych wyborach.

6

Na koniec ciekawostka związana z kandydatem do Rady Powiatu Krystianem Kłysewiczem. Zarówno w poprzednich wyborach, w których brał udział jak i obecnych, kandydaci z jego komitetu zdecydowali się w odróżnieniu od innych losować miejsca na liście. 5 lat temu Krystian Kłysewicz wylosował 1 miejsce na liście, ale miał 2 wynik wyborczy. Teraz wylosował 2 miejsce na liście. Jaki będzie wynik?

Kandydaci do Rady Gminy w Horyńcu-Zdroju

Mamy 5 komitetów, które zgłosiły 39 kandydatów na radnych gminnych. W tabelce w pierwszej pozycji numer okręgu. Na samym dole wyszczególnione zostały obręby okręgów:

 

KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA

5 KOWAL Krzysztof Kazimierz Horyniec-Zdrój 44

KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

5 ŻESŁAWSKA Agnieszka Kamila Horyniec-Zdrój 37
9 ADAMCZUK Alicja Podemszczyzna 61
11 SZAWARA Robert Janusz Werchrata 51
15 WIŚNIEWSKI Bartłomiej Czesław Wólka Horyniecka 43

KWW „PONAD PODZIAŁAMI”

1 SZYMECZKO Marta Radruż 45
2 MACIĄG Małgorzata Maria Horyniec-Zdrój 47
3 SZWED Jolanta Barbara Horyniec-Zdrój 61
4 SZAŁAJ Stanisław Robert Horyniec-Zdrój 48
5 BABIK Jadwiga Horyniec-Zdrój 51
6 ZUBA Mateusz Łukasz Horyniec-Zdrój 42
8 STOPA Bogusław Horyniec-Zdrój 53
12 GNAP Grzegorz Janusz Prusie 44

KWW NASZA GMINA

1 URBAN Rafał Józef Radruż 38
2 MAZURKIEWICZ Dorota Horyniec-Zdrój 55
3 SZYMECZKO Zbigniew Franciszek Horyniec-Zdrój 67
4 GRYSZCZYK Marta Horyniec-Zdrój 28
5 URBAN Ryszard Horyniec-Zdrój 60
6 ZAREMBA Przemysław Jan Horyniec-Zdrój 39
7 TEKIELA Adam Horyniec-Zdrój 37
8 FASZCZOWY Ireneusz Janusz Horyniec-Zdrój 38
9 MĄTKOWSKA FERNANDES Agata Renata Świdnica 35
10 PUSTELNIK Kamil Kazimierz Dziewięcierz 30
13 STARZEC Agata Nowe Brusno 41
14 ZABORNIAK Zofia Maria Nowe Brusno 56

KWW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC

1 CAŁKA Małgorzata Stanisława Radruż 42
2 HAŁUCHA Andrzej Stanisław Horyniec-Zdrój 46
3 WOŹNY Grzegorz Marek Horyniec-Zdrój 48
4 NEPELSKI Marian Horyniec-Zdrój 65
5 GRUSZCZYK Grzegorz Horyniec-Zdrój 54
6 NESTERAK Andrzej Jan Horyniec-Zdrój 56
7 WOŹNY Krzysztof Kazimierz Horyniec-Zdrój 53
8 DZIECHCIARZ Tadeusz Horyniec-Zdrój 49
9 SIREK Eugeniusz Jan Puchacze 72
10 WIŚNIEWSKA Bożena Dziewięcierz 54
12 MAZURKIEWICZ Wiktor Andrzej Prusie 47
13 ŚLUSARCZYK Mieczysław Nowe Brusno 53
14 PACHLA Wiesława Stanisława Nowe Brusno 55
15 NAZARKO Waldemar Piotr Wólka Horyniecka 54

 

Podział Gminy Horyniec-Zdrój na okręgi wyborcze

1 – Radruż
2 – Horyniec-Zdrój, ulice: Armii Krajowej, Słoneczna
3 – Horyniec-Zdrój, al. Przyjaźni, ulice: Jana III Sobieskiego nr 2 – 22, ul.
Sportowa , Lipowa
4 – Horyniec-Zdrój, ulica: Jana III Sobieskiego od nr 24 do końca
5 – Horyniec-Zdrój, ulice: Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Jana
Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Krótka, Sanatoryjna,
Wodna, Zdrojowa, Zygmunta Krasińskiego
6 – Horyniec-Zdrój, ulice: Marii Konopnickiej, Polna, Wojska Polskiego
7 – Horyniec-Zdrój, ulice: Henryka Dąbrowskiego, Cypriana Godebskiego,
gen. Karola Kniaziewicza, Legionów, Józefa Wybickiego, Zielona
8 – Horyniec-Zdrój, ulice: Myśliwska, Przemysłowa, Rolna, Nowiny
Horynieckie
9 – Podemszczyzna, Puchacze, Świdnica
10 – Dziewięcierz, osada Dziewięcierz, Niwki
11 – Monasterz, Werchrata od nr 12 – 53, od nr 70 do 99
12 – Werchrata od nr 1 – 11A, od Nr 54 – 69, od 100 do końca, Prusie
13 – Nowe Brusno nr 1 – 77
14 – Nowe Brusno od nr 78 do końca, Polanka Horyniecka, osada Polanka
Horyniecka
15 – Krzywe, Wólka Horyniecka

Trzy komitety z terenu gminy Horyniec-Zdrój zgłoszone

Aktualizacja: 12 lutego to ostatni termin rejestracji komitetów wyborczych.  W ostatni dzień zarejestrowany został KWW Bez Podziałów. Oznacza to, że będziemy mieć trzy komitety z terenu gminy Horyniec. KWW Razem Zmieniamy Horyniec Roberta Serkisa i nowe siły: KWW Nasza Gmina oraz KWW Bez Podziałów.

*

W poniedziałek ostatni dzień rejestracji komitetów wyborczych. Tymczasem na obecną chwilę mamy z terenu gminy Horyniec zarejestrowane dwa komitety. Do KWW Razem Zmieniamy Horyniec Roberta Serkisa doszedł KWW Nasza Gmina.

Z kim związany jest ten komitet? W 2014 roku w wyborach samorządowych mieliśmy komitet KWW Nasza Gmina Nasza Przyszłość, którego kandydatem na wójta był Ryszard Urban. Wtedy poniósł dużą porażkę. W 2018 roku w wyborach kandydaci z tego komitetu wystartowali z list komitetu PiS. Wygląda na to, że tym razem PiS nie wystawi listy do rady gminy w Horyńcu i być może kandydaci znajdą miejsce w nowym komitecie. Czy KWW Nasza Gmina wystawi kandydata na wójta? Możliwe, że nie.

W 2014 roku na wójta startowała Beata Ługowska z listy PiS, zdobyła wtedy 140 głosów. Wydaje się, że jest to jedyna możliwa na tę chwilę kandydatura, ale sama Beata Ługowska deklaruje, że na obecną chwilę rozważa, na jakim szczeblu samorządowym startować.

Czy ktoś jeszcze wystartuje do rady gminy? Można się spodziewać, że tradycyjnie PSL wystawi jako kandydata Roberta Szawarę z Werchraty. Istnieje też możliwość, że pojawią się kandydaci z Powiatowej Inicjatywy Wyborczej.

Komitet Powiatowa Inicjatywa Wyborcza zarejestrowany – będzie batalia o powiat przez nowe siły!

Kolejnym oficjalnie zarejestrowanym komitetem z terenu powiatu lubaczowskiego została Powiatowa Inicjatywa Wyborcza. Komitet ten tworzony jest przez społeczników, przedsiębiorców i działaczy lokalnych ziemi lubaczowskiej, wspierany przez zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz społecznych aktywistów z powiatu lubaczowskiego. Inicjatywa ma na celu stworzenie alternatywy dla dotychczas rządzących sił partyjnych i umożliwienie wejścia do samorządu działaczom społecznym, którzy doskonale znają problemy powiatu.
Powiatowa Inicjatywa Wyborcza jest otwarta na kandydatów do rad. Pomysłodawcy komitetu mają ofertę dla tych, co chcą się zaangażować w działania w samorządzie:
„Jeśli chcesz kandydować do rady powiatu czy rady gminnej i nie masz komitetu, zgłoś się. Napisz email na: powiatowainicjatywa@gmail.com, opracuj swoją krótką biografię i wskaż, gdzie chcesz startować. Po weryfikacji skontaktujemy się i przedstawimy naszą propozycję oraz możliwości.”
Więcej informacji i oficjalne ogłoszenia znajdują się na stronie Facebook komitetu, gdzie zaprezentowane zostaną po rejestracji kandydatów twarze Inicjatywy oraz innowacyjny program rozwoju powiatu.  https://www.facebook.com/PowiatowaInicjatywaWyborcza