Ludzie

Zginęli z rąk UPA w Horyńcu

Mamy tutaj wycinek z pisma „Na Rubieży”, gdzie są dane na temat poległych mieszkańców Horyńca z rąk UPA. W pierwszej części, mamy wstęp i informację o pomordowanych Żydach.

upa hor 1 czesc

Druga część, wymienia mieszkańców Horyńca, którzy zostali pomordowani przez bandy UPA. Są też wymienieni żołnierze LWP, którzy czyścili te tereny z bojówek upowskich i polegli w walce. Są niestety tutaj nieścisłości. Do tego grona zaliczeni byli bracia Gilowscy, ale oni umarli jeszcze przed wojną. Włączono ich w poczet ofiar UPA dlatego, że na ich miejscach pochówku, pochowano kilku żołnierzy. Sprawa będzie kontynuowana. Każdy kto może coś napisać o tych co zostali zamordowani, niech pisze w komentarzach. Warto zadbać o pamięć.

upa hor 2 czesc