Za nami I etap renowacji cmentarza wojennego w Nowym Bruśnie

Zakończył się I etap prac remontowo-konserwatorskich na Cmentarzu z I Wojny światowej w Nowym Bruśnie. W ramach tego przedsięwzięcia odrestaurowany został pomnik znajdujący się na cmentarzu. Prace konserwatorskie polegały na oczyszczeniu zachowanych elementów kamiennych, zrekonstruowaniu zniszczonych ścianek konstrukcji oraz przykryciu, betonowym,  czterospadowym daszkiem całości. Na zwieńczeniu konstrukcji umieszczony został kamienny krzyż. Odrestaurowanych zostało również  20 płyt nagrobnych, które umieszczone zostały na betonowych fundamentach. Środki na realizację tej inwestycji pochodziły w całości od Wojewody Podkarpackiego. Koszt całkowity zadania to 30 tys. zł. W kolejnych latach planowane jest odrestaurowanie pozostałych płyt nagrobnych, których na tym cmentarzu jest 150. Na cmentarzu pochowano żołnierzy niemieckich i rosyjskich, ofiary bitwy na linii rzeki Bruśnienki, która miała miejsce w dniach 18-19 czerwca 1915 roku.

źródło info: horyniec-zdroj.pl