Wyniki akcji zbiórki krwi w Horyńcu

W akcji z dnia 27 września 2020 r. wzięło udział 28 krwiodawców, pobrano 12,15 l krwi. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za dar serca i zapraszamy na kolejne zbiórki.
Prezes SHDK „Ratownik” w Horyńcu-Zdroju – Janusz Rawski