Wójt ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Horyńcu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju

 

  1. Organem prowadzącym Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju jest Gmina Horyniec-Zdrój.
  2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju ma siedzibę w Horyńcu-Zdroju ul. Jana III Sobieskiego 8.
    W skład Zespołu wchodzą:
    – Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju,
    – Przedszkole w Horyńcu-Zdroju,
    – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Werchracie.

więcej info: horyniec-zdroj.pl