Transport humanitarny do Morszyna

Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju: Kolejne transporty przekazane na przejściu granicznym trafiły do naszych partnerów na Ukrainie do gminy Morszyn.

Przy okazji pragniemy podziękować osobom, które przesłały nam zebrane dary Andrzejowi Łepeckiemu z przyjaciółmi ze Świdnika oraz ASP z Krakowa.
Jeszcze raz dziękujemy licznej grupie wolontariuszy, którzy przesortowali kolejne kilkanaście ton darów! Na podziękowania zasługują również nasi strażacy, którzy ciągle pełnią dyżury na granicy. Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom, którzy przynoszą nam produkty, lub wkładają je do specjalnych wózków w sklepach. Dziękujemy również Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju za użyczenie pojazdów do transportu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju za pomoc i udostępnienie miejsca do przetrzymania jednego z transportów.
Doceniamy wkład wszystkich mieszkańców naszej gminy i bardzo nas cieszy, że w tych trudnych czasach zdaliśmy egzamin społeczny.