Foto

Tak się budowała kiedyś nasza „podstawówka” – foto

nowa szkoła się buduje