• News

    Kamieniarka bruśnieńska – historia i reaktywacja

    Dzięki pomocy aktywistów ze stowarzyszenia „Tegit et Protegit” w Horyńcu-Zdroju, powstała ciekawa inicjatywa, rozpoczął się proces reaktywacji ludowej sztuki kamieniarskiej w naszym regionie. Józef Lewkowicz z Nowego Sioła, dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, promuje i reaktywuje tę niezwykłą…