Drzeworyt z okazji święta odzyskania niepodległości

11 listopada był powodem, dla którego Grzegorz Ciećka postanowił, po wzięciu lekcji u drzeworytnika Józefa Lewkowicza, zrobić swój pierwszy oficjalny drzeworyt. Natchnienie dał Pomnik Wolności i pomysł pokazania Ducha Wolności z zerwanymi kajdanami niewoli, co idealnie wpisuje się w kolejną, bo już 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Projekt ten jest elementem kampanii tworzenia grupy ludzi, którzy stworzą drzeworytnię roztoczańską. Warsztaty dla chętnych odbędą się w czasie, kiedy pozwoli na to sytuacja sanitarna.

Kamienne krzyże bruśnieńskie w mediach

W mediach powoli pokazują się artykuły na temat inwentaryzacji kamiennych krzyży bruśnieńskich, realizowanej przez Grzegorza Ciećkę w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz lokalnych portali, informacja została opublikowana przez gazetę Nowiny (22 stycznia) Życie Podkarpackie 29 stycznia i w audycji Radia Rzeszów, z której podkast znajduje się pod tym linkiem: www.radio.rzeszow.pl

Podczas Biesiady Teatralnej, gdy Dwójka Polskie Radio nadawała swój program, jednym z gości był też Grzegorz Ciećka www.polskieradio.pl

Oczywiście to dopiero wstęp do działań promujących kamieniarkę bruśnieńską.

Grzegorz Ciećka po raz drugi otrzymuje stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Nie jest łatwo zdobyć stypendium Ministra. Realizowane działanie musi mieć znaczenie w skali kraju; być nowatorskie, a jednocześnie mieć duże walory dla kultury. Dlatego tak trudno znaleźć dziedzinę, w której można coś niezwykłego zrobić.

Okazuje się, że kamieniarka bruśnieńska i przydrożne kamienne krzyże mają ten potencjał. W 2016 roku, dzięki dofinansowaniu Ministra, wykonana została inwentaryzacja kamiennych krzyży przydrożnych z terenu powiatu lubaczowskiego. Opisanych zostało około 600 obiektów. Występują one także poza ziemią lubaczowską, możliwe, że w ilości około 500. Niestety są one rozsiane nawet w promieniu 100 km od Starego Brusna, gdzie rzeźbiono krzyże. Poniżej komentarz Grzegorza Ciećki:

„Dzięki wielu pozytywnym głosom na temat wykonanej inwentaryzacji kamiennych krzyży i dużej ilości dobrych rzeczy, które udało się osiągnąć, miałem dużo chęci do obserwacji i szukania nowych możliwości związanych z tym tematem. Zmiana w społeczeństwie, związana z postrzeganiem tych przydrożnych kamiennych świadków historii i wiary, skłoniła mnie do podjęcia drugiego kroku. Złożyłem wniosek w 2019 roku, który zakłada osiągniecie jeszcze większego celu. To całkowita inwentaryzacja kamiennych krzyży przydrożnych i działania mające na celu objęcie ich szczególną ochroną, czy też statusem. Tylko dzięki kompleksowej inwentaryzacji kamiennych krzyży przydrożnych, będzie można podjąć odpowiednie kroki, mające na celu nadanie im rangi dziedzictwa narodowego i wręcz symbolu rozpoznawczego regionu, którym jest pogranicze dwóch województw: podkarpackiego i lubelskiego. Moim szczególnym planem jest też wytyczenie nowego szlaku turystycznego, który za drogowskazy będzie miał kamienne krzyże bruśnieńskie. Chciałbym by był to szlak odpowiadający na współczesne potrzeby człowieka, który szuka kontaktu z naturą, historią, sztuką i duchowością. Żeby minimalnie ingerować w przyrodę i otoczenie, chciałbym, aby był oparty o nowe technologie. Dzięki temu, nasz region mógłby dostosować się do szybko zbliżającej się smartyzacji turystyki (kreatywność, dostępność, internet, aplikacje, rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją). Mam nadzieję, że gdy pod koniec 2020 roku zakończona zostanie całościowa inwentaryzacja przydrożnych kamiennych krzyży bruśnieńskich, dysponować będziemy unikalnym na skalę kraju narodowym dziedzictwem kultury, którego dostępność będzie powszechna, dzięki smart rozwiązaniom.”

http://kamiennekrzyze.pl