Historia

Szkoła Podstawowa w Horyńcu – historia

Do tej pory nikt szczegółowo nie opisał historii szkoły w Horyńcu, dlatego też są różne nieścisłości i ogólne wiadomości o tej placówce. Miejmy nadzieję, że niedługo szczegółowa historia zostanie opracowana, tymczasem warto się zapoznać z zarysem.

Przed wojną szkoła stała w miejscu gdzie teraz jest budynek byłego przedszkola. Miał to być wtedy mały drewniany budynek. Około 1935 roku w całym kraju budowano nowe szkoły i w Horyńcu podjęto też decyzję budowy. Rozebrano stary budynek, a tymczasowe klasy zrobione były w budynku horynieckiego urzędu gminy, który znajdywał się w okolicach posesji pana Zdeba na ulicy Wojska Polskiego. Już w roku 1937 horynieccy uczniowie uczyli się w nowej szkole, której nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

szkola2

Przed wojną dyrektorami szkoły byli: Karol Sander, były wojskowy oraz Alojzy Bill. Wśród nauczycieli byli wtedy między innymi: Michał Burakowski, Pani Wawrykowa, Pani Ciskowa, Pani Wielkoszewska, Pani Bill.

nauczyciel

Po wojnie w latach 60tych podjęto decyzję o wybudowaniu nowego budynku szkolnego, gdyż przedwojenny był za mały. Budowa nowej szkoły miała kosztować 4 mln zł, ukończono ją w okolicy 1967 roku i nadano imię Marcelego Nowotki.

szkola1

Nowa szkoła została wybudowana na polach, przez które biegła droga z horynieckiego pałacu. Budynek szkoły stoi praktycznie na drodze, która wychodziła z bramy oficyny pałacu w kierunku ulicy Zdrojowej. W 1990 roku po upadku PRLu, kiedy to dyrektorem szkoły był Pan Marian Szymański, podjęto decyzję o zmianie imienia szkoły i przywrócenia przedwojennego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego.

szkola3

Lata 90te były trudne dla szkół, brakowało pieniędzy na wszystko, uczniowie musieli się składać na kredę i węgiel, by w zimie było ciepło w szkole. Nawet sztandar nowego patrona był kupiony dzięki sponsorowi. Na pewno ciekawą pamiątką są świadectwa ukończenia kolejnych klas, gdzie widnieją pieczątki z imieniem szkoły. Uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły jeszcze w 1989 roku mają na świadectwach Marcelego Nowotkę na pieczątce, rok później w 1990 jest już z Marszałkiem Józefem Piłsudskim.

swiadectwa

Teraz obchodzimy 25 rocznicę przywrócenia nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła drastycznie się zmieniła od 1990 roku. Budynek został zmodernizowany, połączony łącznikiem z halą sportową, na starym boisku szkolnym powstał nowoczesny kompleks sportowy a z boku plac zabaw… rodzice już nie muszą się składać na kredę i węgiel 🙂

tablica