Spotkanie z Pati Maczyńską w Lubaczowie w ramach akcji „Kuratorska Akcja Przeciwdziałania Przemocy”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zaprasza na spotkanie z Patrycją Maczyńską, które odbędzie się 3 grudnia o godz. 17:00 w Czytelni dla Dorosłych MBP.
Oprócz opowieści o Roztoczu, spotkanie to będzie miało na celu szczególnie omówienie tematów związanych z przemocą w rodzinie. Warto rozmawiać o tego typu sprawach i nie być obojętnym na ludzką krzywdę, a być może samemu coś zrozumieć w związku ze swoim postępowaniem? W ramach kampanii „Kuratorskiej Akcji Przeciwdziałania Przemocy” Dom Dziennego Pobytu w Cieszanowie gościł 29 listopada kurator Sądu Rejonowego w Lubaczowie, Panią Małgorzatę Ozga. Wygłosiła ona wykład na temat przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania. Następnie uczestnicy wykonali Białe Wstążki, (które wręczone zostaną uczestnikom spotkania autorskiego z Pati Maczyńską w Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie) na znak solidarności i włączenia się w kampanię „Kuratorska Akcja Przeciwdziałania Przemocy”.
Patrycja Maczyńska z zawodu położna, z zamiłowania pisarka ze Świdnika. Uwielbia podróże, fascynuje ją przeszłość ziem polskich, prasłowiańskie wierzenia i legendy oraz mroczne klimaty. Echa tych zainteresowań wyraźnie pobrzmiewają w książkach autorstwa świdniczanki. Swoje pasje realizuje również włączając się w inne artystyczne projekty.

*