Cmentarz

Rodzina Reif

rief

Rodzina Reif’ów, ma na starej części cmentarza, najbardziej okazałe nagrobki. Potężny kamienny grobowiec już nieco niszczeje, tak jak sąsiednie nagrobki. Spowodowane jest to tym, że niedawno zmarł ostatni Reif.

Przed wojną, rodzina ta, była uważana za najzamożniejszych gospodarzy. Mieli dużo pola i najmowali ludzi do pracy. Reif miał też kuźnię, był kowalem. Do dziś wielu Horyńczan wspomina tych gospodarzy z Truszy. Ciekawostką jest nazwisko, które brzmi „niemiecko”. W Horyńcu na pewno byli potomkowie, tak zwanej kolonizacji Józefińskiej. Nie siedzieli sobie oni tylko w koloniach, ale niektórzy żenili się z Polakami. Na horynieckim cmentarzu, można znaleźć więcej niemieckich nazwisk.

Nagrobki Reif’ów, są też bardzo ciekawe. O ile sam grobowiec nie stanowi większej atrakcji, to obok stoi niespotykany w Horyńcu nagrobek, który wygląda jakby nie był z Brusna, tylko pochodził z Józefowa. Mamy też obok nagrobek, który ma specyficzną budowę, istnieje możliwość, że jest dziełem kogoś z rodziny Lubyckich.