Figury

Resztka krzyża i nieistniejące drogi w okolicy torów

KrzyżKamienne krzyże w Horyńcu to rzadkość. Były, ale zniknęły, pozostały tylko na obrzeżach. Takim reliktem po kamiennym krzyżu, jest niemal w połowie zasypany obiekt na ostrym zakręcie, przy drodze gdzie kończy się ulica Kolejowa, a zaczyna Sanatoryjna. Pierwotnie ulica sanatoryjna była drugorzędną drogą, która prowadziła do dwóch willi Horynieckich. Droga do Brusna była oddalona bardziej w stronę wschodnią, dziś będąc tylko polną drogą.

Droga główna biegnąca z Lubaczowa, ulicą kolejową nie zakręcała ostro jak teraz w stronę Brusna, tylko biegła prosto kilkaset metrów i skręcała przez tory w dół przez obecną posesję warsztatu mechanicznego. Dalej idąc prosto jak strzała w centrum Horyńca. Warto wspomnieć też, że obecna droga obok Restauracji Sawa nie istniała w ogóle, została stworzona po wojnie. Na mapie został oznaczony zieloną kropką, obecnie zdewastowany krzyż na zakręcie. Ewidentnie ktoś zniszczył napisy, które pewnie były w języku Ukraińskim. Krzyż ten stał na tym skrzyżowaniu od dawna, kiedy to były tutaj tylko rozległe pola. Jego zniszczenie zapewne nastąpiło w okolicy wojny. Tak blisko torów kolejowych nie mógł się taki obiekt utrzymać. Po wojnie, gdy zmieniano trakty dróg, krzyż ten mógł być zasypany. (uaktualnienie 12 czerwca)

RAWA RUSKA