Remont zabytków na terenie gminy Horyniec-Zdój

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu przyznał dotacje na ochronę zabytków. Z terenu gminy Horyniec-Zdrój dotacje przyznano na:

  • remont pokrycia dachowego na mauzoleum Ponińskich,
  • remont cerkwi (obecnie kaplicy katolickiej) MB Śnieżnej w Radrużu,
  • kolejny etap prac na cmentarzu w Starym Bruśnie, gdzie zostanie odnowionych 19 nagrobków,
  • konserwacja 4 figur i tabernakulum w kościele w Werchracie.