Remont biblioteki i Izby Pamięci!

Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na zadanie: „Przebudowa i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu- Zdroju”. Zadanie obejmie przebudowę obecnego pomieszczenia biblioteki oraz adaptację dodatkowych pomieszczeń na czytelnię dla czytelników dorosłych i dzieci z księgozbiorem podręcznym oraz czytelnię internetową. W jednym z nowych pomieszczeń powstanie Izba Pamięci, w której umieszczone zostaną pamiątki i eksponaty związane z historią ziemi horynieckiej. więcej na stronie gminy: TUTAJ