Rebranding aplikacji i socialmediów Ziemia Lubaczowska – już niedługo Roztocze i Lubaczowska

Powiat lubaczowski rozpoczyna nowy rozdział w promocji regionu. Podporządkowujemy się wojewódzkiej strategii rozwoju i przyjmujemy zwierzchnictwo marki głównej regionu, jaką jest Roztocze.

W czerwcu 2019 roku Roztocze zostało wpisane na listę Transgranicznych Rezerwatów Biosfery UNESCO. Zapoczątkowało to szereg strategicznych decyzji samorządów lokalnych i wojewódzkich, na terenie których położone jest Roztocze. Ustalono, że powiaty, na których położone jest Roztocze, całą swoją strategię promocji dostosują do jednej wspólnej nazwy regionalnej Roztocze.

Naturalną koleją rzeczy jest dostosowywanie się biznesu jednostek kultury i innych organizacji do nowej sytuacji. Region lubaczowski w końcu uzyskał bardzo wyraźne oblicze, które pozwoli na lepszy rozwój turystyki. Ugruntowana marka, jaką jest Roztocze, pozwoli lepiej promować niemający przebicia region lubaczowski, stąd też będąca jedną z największych przewag turystycznych naszego regionu względem innych krain geograficznych inicjatywa startupowa „Ziemia Lubaczowska” przechodzi rebranding. Wdrażane są już zmiany mające na celu zastosowanie nowej nazwy: „Roztocze i Lubaczowska”. Najpierw zmiany nastąpią w socialmediach i stronie internetowej, następnie zmianie ulegnie nazwa aplikacji mobilnej „Ziemia Lubaczowska” na „Roztocze i Lubaczowska”. Będzie to nowy brand naszego regionu, wykorzystujący siłę Roztocza, które leży także na Ziemi Lubaczowskiej.