Historia

Rabacja Horyńca?

Chłopi byli zawsze wyzyskiwani przez szlachtę. Przyczyniło się to do wielu buntów, a nawet wiejskich powstań przeciw szlachcie. W naszej okolicy niekoniecznie takie najazdy przybierały formę „Rzezi Galicyjskiej”. W 1602 roku na majątek właścicieli Horyńca – Lutosławskich, napadli chłopi z Radruża i złupili. Był to też okres najazdów Tatarskich. Jednocześnie włościanie sąsiedniej Baszni zagrabili część pól uprawnych właścicielom Horyńca. Nie ma się co dziwić, że Horyniec został wtedy przez pewien okres bez właścicieli. Mógł mieć na niego wtedy chrapkę Sobieski, ale w końcu dostał go Telefus.