PUNKT INFORMACYJNO- KONSULTACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań „Czystego Powietrza” na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Urząd Gminy w Horyńcu- Zdroju będzie udziela wsparcia mieszkańcom w wypełnianiu i składaniu wniosków.

Wypełnianie wniosków odbywa się z pomocą pracownika Urzędu Gminy, który będzie udziela wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomaga w wypełnieniu wniosku.

Możliwość wypełnienia wniosku wraz z pracownikiem Urzędu Gminy będzie w następujących godzinach:

– poniedziałek- piątek, godz. 11:00- 13:00

Za rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Wnioski o dotację wypełniane są przy pomocy aplikacji pn. Portal Beneficjenta, dostępnej w Internecie pod adresem https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/