Historia

Przedwojenny obraz Marszałka Józefa Piłsudskiego

Ten obraz z Marszałkiem Józefem Piłsudskim można śmiało nazwać jedną z ważniejszych pamiątek sprzed wojny dla Horyńca-Zdroju. Wisiał on w przedwojennej szkole horynieckiej na ścianie obok Godła Polski i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.

Gdy w 1939 roku nastała wojna i wkroczyli sowieci, Pani Bill dała jednemu z uczniów obraz Piłsudskiego, by go zabrał. Sowieci nienawidzili Marszałka i od razu niszczyli wszystkie jego podobizny, taki los spotkał duży obraz Piłsudskiego widzący w sali zdrojowej horynieckich łazienek. Obraz został pocięty szablami. Tymczasem uczeń, który dostał obraz zaniósł go do domu, gdzie schowano go za innym obrazem. Dotrwał on aż do 1990 roku, kiedy to upadł PRL i dokonano zmiany imienia szkoły z Marcelego Nowotki na Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan Franciszek Haliniak postanowił wtedy oddać obraz, który przyjął do szkoły ówczesny dyrektor Pan Maran Szymański.

jozefp

2 komentarze

  • jola

    i tu taka historyjka o marszałku i fonografie i,ze lata międzywojenne to był czas niemych filmów,a rejestracja dzwięku dopiero czyniła swoje pierwsze wprawki w tej materii i przecież wypada zaprezentować marszałkowi najnowsze zdobycze i nowinki techniczne i poproszono marszałka,żeby coś powiedział do fonografu i to mniej więcej było coś takiego,że głos pana piłsudskiego to za kilka lat to taka atrakcja będzie,którą każdy sobie będzie mógł kupić za parę groszy na jarmarku i tu można się uśmiechnąć do pana marszałka i faktycznie w dziedzinie fonografii zrealizowano prorocza wizję marszałka i niemal każdy wie jak wygląda płyta gramofonowa z początków rozwoju przemysłu fonograficznego,że to taki czarny ,winylowy krążek,z nalepką na środku z zawartością płyty i gdzieś tam w archiwach ,jest i płyta z głosem pana piłsudskiego i to taka historyjka o marszałku i fonografie