Przedszkole „Promyki Roztocza”

Dzień 22 czerwca 2022r. był wyjątkowy. Razem z latem zmienił się wizerunek naszego przedszkola – tego dnia świętowaliśmy nadanie mu nazwy. To zwieńczenie działań, które podejmowaliśmy przez cały rok szkolny: od decyzji o potrzebie nadania nazwy przedszkolu, przez liczne rozmowy do praktycznych czynności. Na początku bieżącego roku rodzice i nauczyciele przedszkola dzielili się pomysłami na nazwę. Spośród wielu wybrano nie mało, bo 53 propozycje, nad którymi głosowaliśmy w III turach. Najbardziej spodobała się nawa PROMYKI ROZTOCZA. Pomysłodawcą była pani Agnieszka Tekiela – mama naszych przedszkolaków. W związku z powyższym, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju w porozumieniu z Radą Rodziców Przedszkola w Horyńcu-Zdroju, zaproponowała, by odtąd nasze przedszkole nosiło nazwę: Przedszkole „Promyki Roztocza” w Horyńcu-Zdroju. 20 maja 2022r. Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój taką nazwę przedszkolu nadano.

więcej info na stronie szkoły: zsphoryniec.pl