Premierowe spotkanie wokół najnowszej książki-przewodnika Roberta Gmiterka

Serdecznie zapraszamy na premierowe spotkanie wokół najnowszej książki Roberta Gmiterka, które odbędzie się w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu w piątek, 15 października 2021 r., o godz. 17:00

Kim jest Robert Gmiterek? Niektórzy nazywają go poetą. Inni pisarzem. Elżbieta Isakiewicz w eseju o jego dwóch książkach „Śnie na Kniaziach” i „Oikoumene. Na Roztoczu świata”, nazwała go kronikarzem czasu zatraconego. Ktoś wspomniał o nim jako o nielicencjowanym przewodniku. Inny zaś widzi w nim fotografa. Ten mówi, że przecież jest listonoszem. Tamci zaś, że odźwiernym w Kniaziach. On sam lubi nazywać się skrybą, twierdzi bowiem, że wszystko już kiedyś napisano, a on przepisuje tylko to, co zdoła odczytać ze znaków pozostawionych na ziemi i niebie. Lubi metafory. Jest zdania, że metafory są budulcem tego świata. Często można go spotkać na cmentarzach pogranicza, na których szuka bohaterów swoich opowieści i wskrzesza ich historię.

W swojej najnowszej książce „Na Roztoczu – przewodnik metaforyczny” Robert Gmiterek wciela się w rolę mistycznego Przewodnika i prowadzi nas przez siedem kręgów Roztocza, które nazwał i poruszył. Nazwał w świecie rzeczywistym, a poruszył w naszej wyobraźni. Oprowadza nas po roztoczańskim uniwersum i odkrywa przed nami rzeczy, miejsca i idee. Odkrywa to za duże słowo, gdyż jak wiemy wszystko już dawno zostało odkryte. To, co w Przewodniku najważniejsze i co stanowi o jego niezwykłości i sile jest otwarcie przed czytelnikiem ukrytego świata, tego który pulsuje pod powierzchnią rzeczy i ludzi. Tego, który stanowi o duszy świata, a w naszej perspektywie jest istotą roztoczańskiego stanu ducha.
Trudno w kilku słowach opowiedzieć o tej wielowarstwowej narracji. Jedynym sposobem na doświadczenie jej jest przejście. Przejście jego śladem, jego tropami. Jest to bowiem książka, która się czyta po drodze, książka, która się wzięła z drogi, książka, która jest drogą i prowadzi nas tam, gdzie dobra książka powinna prowadzić: w głąb samego siebie.

Spotkanie poprowadzi Piotr Zubowski. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu Przewodnika oraz „Oikumene. Na Roztoczu świata” wraz z autografem Roberta Gmiterka.