Prace przy dzwonnicy we wsi Krzywe postępują

Miło obserwować proces, gdy zabytek z ruiny na naszych oczach wraca do stanu bliskiego ideału. Dzwonnica we wsi Krzywe jak widać będzie kryta gontem, został jeszcze dach.