Pocztówki

Pocztówka cegiełka z klasztorem

Przed II Wojną Światową w okolicy początku lat 30stych z inicjatywy Stanisława Gilowskiego wydano kilka rodzajów pocztówek cegiełek, z których dochód miał być przeznaczony na budowę „Domu Ludowego”. Zapewne miała to być jednostka, której celem było pielęgnowanie tradycji, zaszczepienie jej w młodym pokoleniu, a także promowanie kultury Polskiej i patriotyzmu. Wydawcą był Stanisław Gilowski, horyniecki patriota i oficer w stanie spoczynku. Parę lat wcześniej brał udział w postawieniu Pomnika Wolności na horynieckim cmentarzu, postawionego w 1928 roku na 10 rocznicę odzyskania niepodległości. Na rewersie pocztówki mamy ten cel opisany:

Czysty dochód wydawca przeznacza na budowę w Horyńcu Domu Ludowego im. Marszałka J. Piłsudskiego, na który to cel Urząd Gminy w Horyńcu przyjmuje z wdzięcznością wszelkie składki i dary w materiałach budowlanych.

Wyd. Stanisława Gilowskiego w Horyńcu. Przedruk wzbroniony.

pocztowka klasztor franciszkanie