Mikołajkowej akcji w Horyńcu-Zdroju zameldowało się 48 dawców

Na Mikołajkowej akcji w Horyńcu-Zdroju zameldowało się 48 dawców, z których 42 oddało krew.
Każdy otrzymał małą choinkę, którą w ramach akcji „Drzewko za krew” przekazało dla dawców Nadleśnictwa Lubaczów. W imieniu wszystkich krwiodawców dziękujemy serdecznie Nadleśnictwu za prezent!

Zebraliśmy też sporo prezentów, które w najbliższym czasie przekażemy na licytację! Krwiodawcom, którzy oddali krew 5 grudnia 2021 dziękujemy za wspaniałą postawę! To dzięki wam każda akcja w Horyńcu-Zdroju to wielki sukces i mnóstwo życia i zdrowia podarowane potrzebującym! Dziękujemy! W przyszłym roku zapraszamy na akcje, które odbędą się w następujących terminach:

27 lutego 2022 r.
21 maja 2022 r. “Motoserce”
24 lipiec 2022 r.
25 września 2022 r.
03 grudnia 2022 r.

SHDK „Ratownik”
Janusz Rawski

Przemoc wobec kobiet i poszukiwanie własnej wartości – spotkanie z Pati Maczyńską w Lubaczowie

W piątek 3 grudnia Miejska Biblioteka w Lubaczowie zorganizowała spotkanie autorskie z Pati Maczyńską. Głównym tematem był problem przemocy wobec kobiet i w rodzinie.

Temat wzbudził bardzo duże zainteresowanie i na pewno spotkanie to zasiało pozytywne ziarno w umysłach obecnych na sali czytelników. Warto zorganizować tego typu spotkanie także w Horyńcu. Temat ten jest często „zamiatany pod dywan”, wielu też nie ma świadomości, jak dużo zła jest wokół nas, nawet za ścianą, u naszych sąsiadów. Nie reagujemy, nas to przecież nie dotyczy. Miejmy nadzieję, że spotkanie w Lubaczowie rozpocznie faktyczne zmiany w tej dziedzinie, dużo na to wskazuje. Zachęcamy tych, którzy mają taki problem, lub tych, którzy go bagatelizują do wypożyczenia książki Pati „Co widziały cztery ściany” której jesteśmy patronem jako stowarzyszenie – szukajcie jej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. Biblioteki zainteresowane pozyskaniem książki mogą się z nami skontaktować, w celu nabycia tej publikacji.
Białe wstążki na spotkanie dla uczestników, jako znak sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie wykonały panie z Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie. Patronat nad spotkaniem sprawował Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

Spotkanie z Pati Maczyńską w Lubaczowie w ramach akcji „Kuratorska Akcja Przeciwdziałania Przemocy”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zaprasza na spotkanie z Patrycją Maczyńską, które odbędzie się 3 grudnia o godz. 17:00 w Czytelni dla Dorosłych MBP.
Oprócz opowieści o Roztoczu, spotkanie to będzie miało na celu szczególnie omówienie tematów związanych z przemocą w rodzinie. Warto rozmawiać o tego typu sprawach i nie być obojętnym na ludzką krzywdę, a być może samemu coś zrozumieć w związku ze swoim postępowaniem? W ramach kampanii „Kuratorskiej Akcji Przeciwdziałania Przemocy” Dom Dziennego Pobytu w Cieszanowie gościł 29 listopada kurator Sądu Rejonowego w Lubaczowie, Panią Małgorzatę Ozga. Wygłosiła ona wykład na temat przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania. Następnie uczestnicy wykonali Białe Wstążki, (które wręczone zostaną uczestnikom spotkania autorskiego z Pati Maczyńską w Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie) na znak solidarności i włączenia się w kampanię „Kuratorska Akcja Przeciwdziałania Przemocy”.
Patrycja Maczyńska z zawodu położna, z zamiłowania pisarka ze Świdnika. Uwielbia podróże, fascynuje ją przeszłość ziem polskich, prasłowiańskie wierzenia i legendy oraz mroczne klimaty. Echa tych zainteresowań wyraźnie pobrzmiewają w książkach autorstwa świdniczanki. Swoje pasje realizuje również włączając się w inne artystyczne projekty.

*

Książka „Krzyżowe opowieści” – czyli jak zainteresować historią dzieci

„Krzyżowe opowieści” to na obecną chwilę jedyna w swoim rodzaju książka regionalna. Skierowana jest głównie do dzieci ale także i dla rodziców. Celem powstania tej publikacji jest zainspirowanie dzieci, a także ich rodziców lokalnym dziedzictwem kulturowym, historią i sztuką.

Opowieści zawarte w książce nawiązują do wielu różnych dziedzin życia. Inspiracją dla nich były między innymi drzeworyt płazowski, huta kryształu pod Narolem, garncarstwo dziewięcierskie, Linia Mołotowa, wyprawa na czambuły tatarskie Sobieskiego, rodzinne tragedie, radości, wiejskie straszydła i inne historie związane z fundacjami kamiennych krzyży na Roztoczu.

Legendy te tworzą skondensowaną historię regionu, zapisaną w formie baśniowej, przystępnej dla dzieci. Dla rodziców opracowana została część z historią kamieniarki bruśnieńskiej, aby mogli wytłumaczyć dzieciom niektóre aspekty historyczne. Każda opisana legenda oznaczona jest kodem QR, który pozwoli namierzyć w terenie miejsce akcji legendy. Książka ozdobiona jest foto-ilustracjami. 5 z nich zostało wyselekcjonowanych do wydrukowania na banerach na siatce mesh i wyeksponowanych w terenie.

Projekt zakładał też spotkania autorskie z dziećmi w szkołach, jednakże ograniczenia związane z COVID-19 wymusiły zorganizowanie działań online w tym zakresie. W dniu 12 listopada zorganizowane zostało przedpremierowe spotkanie na wolnym powietrzu z harcerzami z lubaczowskiego hufca. Podczas spotkania harcerze poznali historię kamiennych krzyży i autorka opowieści, Pati Maczyńska, przeczytała kilka legend. Premiera online zorganizowana została 26. listopada, jednocześnie w Zamościu, podczas spotkania dyskusyjnego klubu książki Tarabook, Pati Maczyńska zaprezentowała naszą książkę. Na spotkaniu obecni byli między innymi przewodnicy turystyczni, dla których nasza pozycja wydawnicza jest doskonałym materiałem dydaktycznym. Wszyscy uczestnicy spotkania również otrzymali egzemplarze „Krzyżowych opowieści”.

Pod koniec listopada dotarły do harcerzy książki. Trafiły one również do uczniów ze szkół z takich miejscowości jak: Zamość, Bełżec, Ruda Różaniecka, Łukawica. Aby książki były dostępne także dla innych zainteresowanych, Stowarzyszenie przekazało książki także do bibliotek między innymi w Bełżcu, Narolu i szkół filialnych, Cieszanowa i jej filii, Książnicy Zamojskiej. Żeby dostęp do publikacji mieli także turyści z dziećmi, książka przekazana została do Punktu Informacji Turystycznej w Narolu, Biura Turystycznego Quand w Tomaszowie Lubelskim i Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach.

Na stronie internetowej poświęconej książce znajduje się więcej informacji o tym projekcie. Z czasem pojawiać się będą tam kolejne lokalizacje gdzie dostępna będzie książka: https://legendy.kamiennekrzyze.pl

Projekt pod tytułem „Kamienne krzyże bruśnieńskie i legendy” realizowany był przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. Realizator: Stowarzyszenie „Tegit Et Protegit” z Horyńca-Zdroju. Twórcy publikacji to: Pati Maczyńska, Grzegorz Ciećka i Alicja Mróz.

Premiera online nowej książki dla dzieci inspirowanej historiami kamiennych krzyży

Premiera niezwykłej książki dla dzieci. Historie w niej zawarte inspirowane są historiami związanymi z przydrożnymi kamiennymi krzyżami bruśnieńskimi. Niedługo informacje o tym, gdzie można ją zdobyć.

Zadanie „Sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem zadania jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze”

„Przestrzeń Pogranicza” – nowa regionalna gazeta na roztoczańskim rynku

27 listopada 2021 w Siedliskach odbyło się premierowe spotkanie z redakcją i autorami gazety „Przestrzeń Pogranicza. Kultura – historia – społeczeństwo. Kwartalnik z Roztocza i Grzędy Sokalskiej”. Wydawcą kwartalnika jest Lubyckie Stowarzyszanie Regionalne.
Spotkanie poprowadzili Anna Roci, Prezes Lubyckiego Stowarzyszenia Regionalnego oraz Robert Gmiterek, Redaktor naczelny tej publikacji. Gospodarze przywitali przybyłych gości w Siedliskach oraz przedstawili inicjatywę powstania pisma. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński, Grzegorz Dominik Burmistrz Narola, Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec.
Historię tej miejscowości, poprzez spacer po okolicy, przybliżył Paweł Borowiec (kustosz Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach, gdzie odbyło się spotkanie autorskie), oraz Pan Mariusz Lewko Przewodniczący Rady Miejskiej Lubyczy Królewskiej. Występ artystyczny oraz niezwykle smaczny poczęstunek dla gości przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich” Siedliszczanki”.

Pismo, to efekt pracy zespołu redakcyjnego, autorów artykułów, fotografów i grafików:
Redaktor naczelny – Robert Gmiterek. Redaktorzy: Mariusz Lewko, Sławomir Litkowiec, Tomasz Michalski, Paweł Niedźwiedź, Anna Roci. Fotografie na okładce Tomasz Michalski. Okładka oraz opracowanie graficzne i typograficzne – Dagmara Roci. Korekta Kazimierz Kościuk. Teksty do gazety napisali także: Cyprian Bukaj, Jakub Szlukier, Małgorzata Szlukier, Pati Maczyńska, Paweł Sokalski,Grzegorz Ciećka i Robert Steczkiewicz.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe egzemplarze, pierwszy numer dzięki grantowi w ramach Obywatelskie Roztocze jest bezpłatny. O dostępność publikacji można zapytać TUTAJ.

Zadanie „Sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem zadania jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze”

Partnerami projektu są: Biuro Turystyczne Quand, Odkrywaj Roztocze, RLGD Roztocze, Baison Andrzej Michna Kadłubiska.

źródło informacji do opracowania artykułu: TUTAJ

Zawodnicy LKS Unia Horyniec-Zdrój wyjeżdżają na Mistrzostwa Świata Juniorów w warcabach 100-polowych!

W dniach 29.11-06.12.2021r. w Szklarskiej Porębie  odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów w warcabach 100-polowych, w których weźmie udział 5 zawodników LKS Unia Horyniec-Zdrój.
   Reprezentować Polskę  będą:
– Klara Kornaga – kat. juniorek do lat 16
– Wiktoria Węgrzyn- kat. juniorek do lat 16
– Dawid Basznianin – kat. juniorów do lat 16
– Jakub Papiernicki – kat. juniorów do lat 13
– Tobiasz Dobrowolski – kat. juniorów do lat 10
   Trzymamy kciuki za naszych warcabistów!
   Wyniki można śledzić na oficjalnej stronie Mistrzostw: https://wyc21.warcaby.pl/
Wyjazd jest możliwy dzięki:
Gminie Horyniec-Zdrój, Starostwu Powiatowemu w Lubaczowie, CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju, Bankowi Spółdzielczemu w Lubaczowie, Nadleśnictwu Lubaczów, Kołu Łowieckiemu Sokolik w Horyńcu-Zdroju, GAL-POL Sanok.”

Akcja zbiórki krwi 5 grudnia

Drodzy krwiodawcy!
Właśnie otrzymaliśmy informację, że Nadleśnictwo Lubaczów, w ramach akcji „Drzewko za krew” przekazało 40 drzewek w doniczkach dla krwiodawców. Rozdamy je podczas najbliższej akcji, 5 grudnia 2021 w Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju! Dla pierwszych 40 dawców „Drzewko z krew”! Nadleśnictwu Lubaczów serdecznie dziękujemy za wspieranie Honorowego Krwiodawstwa! Nie zapomnijcie o fantach na licytację!
SHDK Ratownik
Janusz Rawski

Kolejne spotkanie autorskie w Radrużu

Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprasza na spotkanie promocyjne wokół albumów „Roztocze” oraz „Cerkwie w Polsce południowo-wschodniej”, które współorganizowane jest z wydawcą książek Wydawnictwem Libra PL. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 24 października 2021 r., o godz. 16 w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.
Spotkanie będzie okazją do rozmowy z autorami i fotografami, m.in. Krystianem Kłysewiczem, Tomaszem Michalskim, Kamilem Paluszkiem i Jarosławem Giemzą. W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia książek wraz z autografem.

Album ,,Roztocze” z fenomenalnymi, pełnymi pasji fotografiami Krystiana Kłysewicza, Tomasza Michalskiego i Tomasza Mielnika. Wszystko co w Roztoczu Wschodnim i jego otulinie najpiękniejsze i najważniejsze znajdziecie na 424 stronach tego monumentalnego albumu, opatrzonego wstępami historycznym dra Zygmunta Kubraka i przyrodniczym Bogdana Skibińskiego.
Tak o albumie pisze Robert Gmiterek, poeta, fotografik, od urodzenia związany z Roztoczem:
,,Roztocze. Roztocze Wschodnie. Miejsce, w którym mistyka Wschodu spotyka się z pragmatyzmem Zachodu. Miejsce, które przekracza granice czasu i przestrzeni. Sięga daleko w głąb przyległych krain i wciąga je w swoją orbitę. Zakorzenione w językach i kulturach ludzi pogranicza, z ich tkanki tworzy własną kulturę, język i krajobrazy. I to właśnie w roztoczańskich krajobrazach najmocniej odciskają się ślady wszystkich żywiołów, które budowały roztoczańską tożsamość. Ich podpis widnieje na bruśnieńskich figurach przydrożnych, na krzyżach nagrobnych, na świętych obrazach, na ikonach i ikonostasach, na macewach, na rynkach miast, w opłotkach wsi, na polach, na ścianach pałaców i w oknach domów, na epitafiach, w lasach i na cmentarzach rozsianych po okolicy. Antykwa łacińska miesza się z cyrylicą, alfabet hebrajski ze szwabachą. Pod kopułami i sklepieniami kościołów, cerkwi, bóżnic i kapliczek unoszą się dźwięki ich zgłosek. Linie melodyczne przenikają się i splatają w roztoczańskim kontrapunkcie. I nie tylko języki i ich melodie zlewają się w jedno, także czas, który na Roztoczu płynie pod prąd, do źródeł. W jednym punkcie zbiera się i rozlewa szeroko teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. A ci wszyscy, którzy istnieją pomiędzy, nigdy nie są do końca pewni, w którym z czasów istnieją. Poznają tylko miejsce Roztocza. I widzą, że jest dobre. Krystian Kłysewicz, Tomasz Michalski i Tomasz Mielnik nie tylko widzą Roztocze, nie tylko je fotografują dzień po dniu i rok za rokiem. Oni są częścią Roztocza. Są równie mocno zakorzenieni w jego krajobrazach, jak ono samo. W swoich fotografiach opowiadają jego historię, jakby opowiadali własną. Każdy z nich znalazł swój język i swoje miejsce w roztoczańskim uniwersum. Każdy z nich znalazł własny, bardzo osobisty punkt widzenia. Album, który powstał z fotografii przywiezionych z wieloletnich peregrynacji po drogach i bezdrożach świata, to roztoczański kontrapunkt, gdzie kadr staje naprzeciw kadru. Gdzie ich różne, odrębne i bardzo osobiste wizje, jak linie melodyczne splatają się i uzupełniają, tworząc niezwykłą i niespotykaną polifonię obrazów. Od szerokich imaginacji, lotem ptaka sięgających za widnokrąg, przez niezwykle precyzyjne, geometryczne, inwentarzowe wręcz opisanie przestrzeni, po szczegół, detal, wydobyty na światło z głębokiego cienia, dotknięcie istoty świata, jego sensu i duszy. Już osobno ci fotograficy są niezwykle frapujący i inspirujący. Razem zaś stworzyli opowieść, która na trwałe wejdzie do kanonu roztoczańskich dzieł. Ci wszyscy, którzy sięgną po ROZTOCZE nie pozwolą mu się kurzyć na półce. Jest to książka, która wychodzi poza kartki papieru, poza czas i przestrzeń i wraca wraz z nami do źródeł swojego istnienia – na Roztocze”.

„Cerkwie w południowo-wschodniej Polsce” to książka o pięknie i misterium Cerkwi. Zostały w niej zaprezentowane fotografie niemal dwustu obiektów z tej części historycznej eparchii przemyskiej, która po II wojnie światowej znalazła się w granicach Polski oraz kilka świątyń położonych na południowym krańcu diecezji chełmskiej. Wertując karty albumu, stajemy się uczestnikami wyjątkowej wędrówki szlakiem cerkwi, poczynając od Szlachtowej i wiosek nad górnym Popradem, dolinami oraz grzbietami Beskidu, Bieszczadów i Pogórza, po Roztocze i południowy kraniec Lubelszczyzny. ,,Kościół wschodni na interesującym nas terenie jest rodzimym, o ponad tysiącletniej historii – wywiedzionej z chrztu Księcia Włodzimierza Wielkiego i Rusi Kijowskiej w 988 roku, a eparchia przemyska zaliczana jest do jego najstarszych dziedzin administracyjnych. Pomimo zniszczeń jakie miały miejsce po 1947 roku, na obszarze południowo- -wschodniej Polski zachowało się kilkaset cerkwi. Najstarsza – murowana świątynia w Posadzie Rybotyckiej, pochodzi z początku XV wieku i posiada unikalny zespół malowideł ściennych. Najbardziej sędziwe drewniane cerkwie pamiętają XVI stulecie. Służą dzisiaj prawosławnym, grekokatolikom i rzymskim katolikom. Wznoszone są również nowe, zawsze kształtowane w sposób nawiązujący do wiekowej tradycji. Zaproszenie do spotkania z Cerkwią, jakie kieruje do nas Kamil Paluszek jest intuicyjną a zarazem kształtowaną latami umiejętnością dzielenia się pięknem i wrażliwością na nie. Autor tych fotografii wpisuje Świątynię w krajobraz, aby za chwilę schylić się po drobiazg, którego nie dostrzegli inni. Chociaż w XXI wieku przestrzeń dookoła nas częściej bywa eksploatowana niż mądrze kształtowana, on nie ucieka się do jej fałszowania. Nie musi tego robić – potrafi patrzeć, a jego obrazy w naturalny sposób tchną pięknem tego co uniwersalne i poza czasem. Ten album sprawi, że baczniej rozejrzymy się wokół i zadziwi nas to, co umykało naszej uwadze, albo uważaliśmy za znane…”. [Jarosław Giemza]

Zakończyły się XXVII Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach 100-polowych! 💚

W dniach 6-10.10.2021r. w Karpaczu odbyły się XXVII Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach 100-polowych. Wzięło w nich udział 7 naszych zawodników. Udało nam się zdobyć 3 brązowe medale:
– kategoria juniorek do lat 16 w składzie Wiktoria Węgrzyn i Julia Nazarko
– kategoria juniorów do lat 16 w składzie Dawid Basznianin, Bartłomiej Szymeczko i Klara Kornaga
– kategoria juniorów do lat 19 w składzie Paweł Krzyśkowski i Konstancja Hulak

Wyjazd był możliwy dzięki: Gminie Horyniec-Zdrój, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, Nadleśnictwu Lubaczów, Bankowi Spółdzielczemu w Lubaczowie, Kołu Łowieckiemu Sokolik w Horyńcu-Zdroju

Zdjęcia: Polski Związek Warcabowy

Na Roztoczu Przewodnik Metaforyczny – relacja z premiery w Radrużu

15 kwietnia w Radrużu odbyło się spotkanie autorskie Roberta Gmiterka, który zaprezentował swoją najnowszą publikację „Na Roztoczu Przewodnik Metaforyczny”.

Nie jest to zwykły przewodnik turystyczny. Nie znajdziemy tam opisu największych atrakcji regionu jak cerkiew w Radrużu, pałace i dwory, rezerwaty, za to znajdują się tam miejsca, gdzie mało kto zagląda. Dodatkowym atutem książki jest jej poetycki język. Teoretycznie zawęża to grono odbiorców, bowiem tylko świadomi turyści docenią ten przewodnik. Jednocześnie sprawia to też, że publikacja ta ma dużą szansę stać się hitem w polskiej literaturze, otwierając nowe drogi dla pisarzy. Warto się zapoznać z tą pozycją. Kupić ją można na stronie wydawcy, a także podczas zbliżającego się kolejnego spotkania autorskiego, tym razem w Narolu 22 października i w Radrużu.

Spotkanie odbyło się w Radrużu, w pawilonie wystawienniczym przy cerkwi św. Paraskiewy w Radrużu, filii Muzeum Kresów w Lubaczowie. Prowadzącym był Piotr Zubowski.