Horyniecka młodzież walczy z kompleksami – projekt #nieIDEALNI

Trójka młodych ludzi, globalny problem i lokalna inicjatywa – tyle wystarczyło by uruchomić projekt #Nieidealni. Pomysłodawcami projektu jest dwóch mieszkańców Horyńca-Zdroju Mateusz Skibicki, (który jest jednocześnie liderem projektu) i Bartosz Szpond oraz mieszkający w Baszni Dolnej Jakub Weber.

Czym jest projekt? Jakie są jego cele? Czemu będzie służył? Mateusz Skibicki wyjaśnia – “Projekt ma na celu kształtowanie pozytywnej samooceny wśród młodzieży, walkę z kompleksami oraz zachęcenie ich do odkrycia siebie – życia z pasją. Na 1 marca planujemy organizację eventu w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju, który połączy warsztaty, prowadzone przez psychologów oraz pedagogów oraz spotkanie z inspirującymi gośćmi, ciekawymi wykładami, a przede wszystkim pozytywną atmosferą! Naszymi beneficjentami są głównie uczniowie szkoły podstawowej, jednakże o ile warsztaty są skierowane wyłącznie do nich, to meeting na sali jest ogólnodostępny, choć skierowany szczególnie do młodzieży. Maksymalna zakładana liczba uczestników wynosi 300. Pojawią się trener rozwoju osobistego, sportowcy, artyści, tancerze! Ludzie, którzy swoją pasją zapracowali na miano idoli. Tą pasję i wiarę we własne możliwości chcemy przekazać młodym ludziom. Dodatkowo planowane jest zorganizowanie warsztatów informatycznych w celu zwiększenia pozytywnej samooceny poprzez nowe technologie. Prowadzony on będzie przez programistkę z Krakowa. Oprócz tego wraz z naszymi partnerami chcemy zorganizować turniej piłkarski, jak i zajęcia taneczne. Jest to krok w kierunku umożliwienia im pokazania się oraz urzeczywistnienia swoich pragnień tu i teraz – jako pierwszy krok w kierunku spełnienia swoich marzeń.

Dlaczego taki projekt? Według badań Polska jest przodującym państwem w rankingu ogólnoświatowym pod względem problemu kompleksów. To duży problem, ponieważ Polacy pomimo swojej wyjątkowości i wielu wspaniałych cech mają duży problem z niedowartościowaniem, zaczynając od najmłodszych, a kończąc na najstarszych. Projekt prowadzony jest na największej w Polsce platformie, a zarazem olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”. Nasze działania wchodzą w realizację programu Dove Self-Esteem Project (warsztaty ku kształtowaniu pozytywnej samooceny) – programu, który wszedł niedawno aktywnie do naszego kraju. Z racji tego, że event jest organizowany w SP w Horyńcu, szkoła jest naszym głównym partnerem, a zarazem współorganizatorem, ale projekt i działania pozostają w pełni niezależne.” Podsumowując Mateusz zapowiada, że po zakończeniu projektu społecznego będą mogli dostać międzynarodowe certyfikaty, respektowane przez wszystkich pracodawców na świecie. Dodatkowo mają możliwość wyruszenia w ogólnopolską trasę, promującą Zwolnionych z Teorii oraz zostać mentorami – to znaczy opiekunami grup projektowych, doradzając i wspierając innych w podobnych projektach. Wszystko to stwarza większą szansę, by zaangażować młodych do działania.

Działania młodych horyńczan zostały już wsparte przez wójta gminy Horyniec-Zdrój, Szkołę Podstawową w Horyńcu-Zdroju czy lokalne Stowarzyszenie Przystanek Horyniec. Wciąż poszukiwani są sponsorzy oraz osoby mogące w jakiś sposób wesprzeć realizację projektu. Z organizatorami można kontaktować poprzez maila: nieidealni@interia.eu  lub telefonicznie: 796657028

Projekt uzyskał patronat między innymi: TVP3 Rzeszów, Gazety Codziennej Nowiny i portalu nowny24, elubaczow.com, horyniec.info

Podsumowanie akcji zbiórki krwi podczas WOŚP

Ostatni tydzień to ciężki czas dla wszystkich, którzy wspierają WOŚP, także dla nas. Wydarzenia, które miały miejsce w Gdańsku 13 stycznia 2019 r. na chwilę zatrzymały miliony serc w Polsce, ale czas podnieść głowę i dalej robić swoje. Łączymy się w bólu z rodziną Pana Pawła Adamowicza i całym sercem wspieramy w żałobie. Szczęściem w tej ogromnej tragedii jest fakt, że „Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam… Serce choć popękane, chce bić…” i tego z całego serca życzymy dyrygentowi WOŚP. Podsumowując akcję zbiórki krwi w Horyńcu-Zdroju informujemy, że na apel pomocy strażakowi  z Rzeszowa, Rafałowi Bal stawiło się 54 dawców, 51 donacji zakończyło się sukcesem, co dało 22,95 l krwi.
Wynik jak to już w Horyńcu-Zdroju bywa (nieskromnie mówiąc) doskonały. Dziękujemy wszystkim za przybycie i cierpliwość, bo ze względu na okres zimowy i obniżoną odporność badania kwalifikacyjne trwały dłużej niż zwykle, a do tego z powodów losowych jedna z pań pobierających krew musiała tuż przed wyjazdem zrezygnować z przyjazdu do Horyńca-Zdroju. Trochę to wydłużyło pobyt w punkcie pobrań, ale doskonale wpłynęło na morale dawców. Można było spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, wymienić doświadczenia, a na to, niestety mamy coraz mniej czasu. 13 stycznia 2019r. wspieraliśmy też WOŚP, gotując grochówką z kuchni polowej i przekazując na licytacje kilka fantów Stowarzyszenia, tj. 2 koszulki Stowarzyszenia, kubki z autografami Pana Mateusza Damięckiego i Pani Joanny Bator oraz torbę od RCKiK w Lublinie. Dochód z grochówki, ponad 500 zł i wylicytowane przedmioty (szacujemy, że około 400 zł) zasiliły skarbonki wolontariuszy WOŚP. W Horyńcu-Zdroju zebrano ogólnie 15028,99 zł, to nowy rekord! Wszystkim serdecznie dziękujemy!

[ngg src=”galleries” ids=”5″ display=”basic_thumbnail”]

Janusz Rawski SHDK „Ratownik”

Niezwykła oferta zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

12 stycznia w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju odbyło się pierwsze szkolenie z wprowadzenia do robotyki dla nauczycieli. Już od września w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie naszej szkoły będą mogli brać udział w zajęciach z zakresu budowania i programowania robotów. A to tylko wierzchołek góry lodowej!

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju została beneficjentem projektu „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju”. Udział w projekcie to interesujące zajęcia oraz innowacyjne metody przekazywania i zdobywania wiedzy.  Dzięki temu, szkoła otrzyma:
– szereg doposażeń pracowni biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej;
– pełne pakiety klocków do nauki robotyki i programowania, 
– roboty do nauki programowania, 
– drukarkę 3D, 
– dywan interaktywny,
– tablice interaktywne z projektorami; 
– specjalistyczne pomoce do pracy na zajęciach terapii logopedycznej, psychologicznej 
i pedagogicznej 
– narzędzie do diagnozowania i wspierania stosowania optymalnych metod przyswajania wiedzy. 
Większość sprzętu już jest dostarczona do szkoły i służy uczniom, kolejne będą włączane w system edukacji w miarę przechodzenia przez nauczycieli odpowiednich szkoleń.
 
Uczniowie (278 osób) objęci będą innowacyjnymi formami zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności lub korygujących braki.  Przykładowe zajęcia pozalekcyjne  i formy wsparcia dla uczniów przewidziane w ramach projektu to m.in.
– E-learning z wykorzystaniem platformy „Moodle”; 
– Warsztaty „Uczę się efektywnie”; 
– Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego z wykorzystaniem TIK;
– Zajęcia rozwijające z grafiki komputerowej; 
– Warsztaty fotograficzne; 
– Zajęcia z programowania i budowy robotów; 
– Kółka przedmiotowe oparte na eksperymentach, obserwacjach i  zajęciach terenowych;
– Indywidualna terapia Biofeedback; 
– Trening  Umiejętności Społecznych;
– Zajęcia prowadzone metodą Daltona; 
– Indywidualna terapia logopedyczna. 
 
Nauczyciele (w liczbie 46 osób) zostaną objęci szeregiem specjalistycznych szkoleń. Najważniejsze z nich to:
– kurs zastosowania Planu Daltońskiego w nauczania;
– E-learning – nowe możliwości kształcenia z wykorzystaniem platformy MOODLE;
– kurs wprowadzenia do robotyki; 
– certyfikowane warsztaty trenera efektywnej nauki; 
– kurs grafiki komputerowej; 
– montaż filmowy; 
– nowe podejście w edukacji przyrodniczej oparte na narzędziach TIK i IBSE;
– eksperymenty , obserwacje i zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; 
– jak pracować z dziećmi SEN.
 
Projekt jest realizowany od 02.07.2018 roku i potrwa do 30.06.2020 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Jest to projekt konkursowy nakierowany na: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej; tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; zwiększenia wykorzystania TIK w procesie nauczania i kształcenia umiejętności informatycznych; wspomagania w procesie indywidualizacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowita wartość 567 051 złotych, przy niefinansowym wkładzie własnym gminy (wynajem sal lekcyjnych). 
 
[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail”]

W Gorajcu będzie można nauczyć się ciekawych nowych umiejętności

Ruszają zapisy na I GORAJECKI UNIWERSYTET LUDOWY! Zajęcia odbędą się w terminie 1.02 – 1.06 2019 Serdecznie zapraszamy społeczność Ziemi Lubaczowskiej do wzięcia udziału w cyklu warsztatów:
1. Warsztaty ciesielskie – 10 uczestników
2. Warsztaty zielarskie – 20 uczestników
3. Warsztaty wykorzystania roślin pospolitych w kuchni regionalnej – 20 uczestników
4. Warsztaty białego śpiewu – 20 uczestników
5. Warsztaty animacji poklatkowej – 16 uczestników
6. Warsztaty fotograficzne – 10 uczestników
Rekrutacja trwa do 01.02.2019 o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Wszystkie zajęcia są ogólnodostępne i bezpłatne.
Zgłoszenia przyjmujemy tel. 510820855 
lub mailowo stowarzyszeniefolkowisko@gmai.com

Program na stronie Stowarzyszenia Folkowisko: folkowisko.gorajec.info

Teatr „Bez Nazwy” na 40 Biesiadzie Teatralnej

Styczeń to okres, w którym gorącym tematem zaczyna być Biesiada Teatralna w Horyńcu – Zdroju. Tegoroczna będzie jubileuszowa, bo już czterdziesta. Na deskach Gminnego Ośrodka Kultury wystąpi w tym roku 16 zespołów z całego kraju. Pochwalić należy się sukcesem Teatru „Bez nazwy” działającego przy GOK-u w Horyńcu, który zakwalifikował się do konkursu. Jest się czym szczycić, gdyż od wielu lat gospodarze nie występowali na swojej własnej imprezie. Według informacji na dzień dzisiejszy spektakl pt. „Słynny najazd niedźwiedzi na Horyniec będzie otwierał tą jubileuszową imprezę. Nasi aktorzy i prowadząca grupę pani Beata Ługowska osobiście zapraszają na swój występ:


 

Nordic Walking dla każdego

W niedzielę o 15 w Parku Zdrojowym odbyło się pierwsze spotkanie sympatyków Nordic Walking. Doświadczona instruktorka przeprowadziła szkolenie z zakresu prawidłowego chodzenia z kijkami, oraz opowiedziała o zaletach tego rodzaju aktywności fizycznej. Organizatorzy liczą na poszerzenie swojego grona i zapraszają wszystkich chętnych na wspólne spacerowanie z kijkami w każdą środę i sobotę o godzinie 17 do Parku Zdrojowego pod Amfiteatr. 

Z zalet chodzenia z kijkami należy wymienić:

  • prawidłowe chodzenie z kijkami uaktywnia 90% naszych mięśni podczas gdy pływanie „tylko” 65% a bieganie 60%,
  • chodzenie z kijkami pozwala spalać 400 kcal na godzinę – przydatne po świętach!
  • wskazane jest dla osób z problemami stawów, kijki odciążają w 30% aparat ruchowy,
  • usprawnia pracę mózgu, obniża hormon stresu, zapobiega cukrzycy, obniża wartości tłuszczowe krwi oraz poziom cholesterolu LDL, a także wzmacnia kości zmniejszając ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Prawidłowe uprawianie Nordic Walking wcale nie jest takie proste, tylko w grupie wraz z doświadczonym instruktorem możemy nauczyć korzystać ze wszystkich zalet tego typu aktywności.

 

Mamy rekord WOŚP w Horyńcu!

Możemy być dumni z osiągniętego wyniku zbiórki na WOŚP w Horyńcu – Zdroju. Nasz ostatni rekord 9508,80 zł został mocno pobity. W tym roku zebraliśmy 15028,99 zł. Szersza relacja foto z finału w GOK-u na fb horyniec.info. Gratulujemy wszystkim którzy przyczynili się do tak oszałamiającego wyniku!

 

Horynieckie akcenty na finale WOŚP w Cieszanowie

Na finale WOŚP organizowanym pierwszy raz od kilkunastu lat Cieszanowie zaangażowało się grono ludzi z Horyńca-Zdroju. Leszek Kłysewicz, który słynie z tworzenia jaj artystycznych, na prośbę organizatorów zrobił specjalne jako z logotypem WOŚP i herbem Cieszanowa, jajko wylicytowane zostało za 200 zł. Grupa ziemialubaczowska.pl przekazała zdjęcie z iluminacją kapliczki w Nowinach Horynieckich, kwota zadeklarowana za to zdjęcie to 500 zł. Na finale zagrał też horyniecki zespół River Band rozkręcając imprezę, dodatkowo innego rodzaju wsparcia udzielili inni horyńczanie.

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_thumbnail” number_of_columns=”3″]

Rewolucyjne zmiany w horynieckim klubie piłkarskim

Sporo zmian w klubie piłkarskim w Horyńcu-Zdroju, przeczytajcie informację z fb klubu:

W związku z rezygnacją dotychczasowego zarządu dziś odbyło się walne zebranie członków LKS Zdrój Horyniec-Zdrój. Nowy zarząd pełniący kadencję od dzisiaj to:

Prezes – Paweł Maksymiec
Vice-prezes ds. sportowych – Rafał Urban
Vice -prezes ds. organizacyjnych – Rafał Maciuła
Sekretarz – Jakub Tomaszewski
Członek Zarządu – Tomasz Maksymiec
Członek Zarządu – Rafał Puzio
Członek Zarządu – Mirosław Maksymiec

Komisja rewizyjna
Przewodniczący – Stanisław Kłos
Członek komisji – Krzysztof Kazik
Członek komisji – Łukasz Puzio

Dziękujemy dotychczasowemu zarządowi i liczymy na owocną współpracę ze wszystkimi zawodnikami klubu.

Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym odbyło się zebranie członków klubu. Uchwalono na nim jednogłośnie nowy statut, który wchodzi w życie w dniem 14.01.2019.

Główne założenia nowego statutu statutu to:

*Zmiana nazwy klubu (stowarzyszenia) z Ludowy Klub Sportowy „Zdrój’ Horyniec-Zdrój na Klub Sportowy „ZDRÓJ” Horyniec-Zdrój (z LKS ZDRÓJ Horyniec-Zdrój na KS ZDRÓJ Horyniec-Zdrój).

*Możliwość powołania dodatkowej sekcji w klubie.

*Zmiana ilości członków w zarządzie na minimalną ilość 5 osób a maksymalną 11.

*Zmiana trybu wyboru prezesa – członkowie na walnym zebraniu zgłaszają i głosują na kandydatury członków zarządu a zatwierdzony skład zarządu ze swojego grona wybiera prezesa i pozostałe stanowiska w zarządzie.

Po uchwaleniu nowego statutu zebrał się zarząd klubu który uchwalił uchwałę o powołaniu w klubie nowej sekcji sportowej – sekcja futsalu. Pozwoli to klubowi ubiegać się o większą dotację z Gminy Horyniec-Zdrój oraz ubiegać się o 15 tyś zł z programu ministerialnego o nazwie KLUB a zawodnikom występować zimą w rozgrywkach futsalu w regionie. Inne sprawy organizacyjne zostaną ogłoszone zawodnikom już wewnątrz klubu. W rundzie wiosennej w naszej drużynie będą występować zawodnicy z Horyńca  którzy dotychczas grali w Huraganie Basznia-Dolna.

Finał WOŚP w Horyńcu – Zdroju

Od 27 lat w styczniu odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku zagramy również w Horyńcu – Zdroju. Dzisiaj w GOK-u w  odbyło się zebranie wolontariuszy lokalnego sztabu. W najbliższą niedzielę 13 stycznia już od rana spotkamy ich na ulicach w naszej gminie. Do akcji włączyły się również lokalne stowarzyszenia i przedsiębiorcy. „SHDK Ratownik” już od 9 rano zaprasza do GOK-u na akcję „Oddaj krew… i pomagaj” podczas której będzie można oddać krew dla potrzebujących osób. O 15:30 koncert finałowy a w programie:

  • fragmenty „Opowieści Wigilijnej” przedstawione przez grupę teatralną „Bez Nazwy”
  • pokazy taneczne
  • prezentacje wokalne
  • pyszne ciasta przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Horyniec – Zdrój
  • grochówka przygotowana przez SHDK „Ratownik”

Całość będzie przeplatana licytacjami. Jak co roku Horyniec otrzymał wiele gadżetów z WOŚP, a wśród najciekawszych jedyny w swoim rodzaju kubek z autografem Jurka Owsiaka. Będą również breloki, kalendarz, mini zestawy do pierwszej pomocy, książka, mini puszki WOŚP, maskotki czy wielki misiak. Będzie również koszulka WOŚP oraz koszulka autografem Piotra Nowakowskiego – wieloletniego zawodnika Asseco Resovia Rzeszów.

Dla spragnionych słynnych horynieckich pierogów będzie można wylicytować dwa kupony na misę pierogów (50 sztuk każda) od Koła Gospodyń Wiejskich z Horyńca – Zdroju. A wszystkie lokalne koła gospodyń będą prowadzić sprzedaż swoich wypieków.

Licytacje wsparli również lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy – będzie można wylicytować bon na dwie duże pizze w Kawiarnia Pizzeria Dorota Wołczak, kolejne dwie pizze będzie można wylicytować w Barze Smakosz, dwa vouchery po 100 zł na zakupy w Kwiaciarni Kredens, Justyna Faszczowa Muciek oferuje dwie usługi kosmetyczne, a Krystian Kłysewicz oddał kupon na sesję zdjęciową w plenerze. Do akcji włączyło się również „Dzikowisko – agroturystyka i konie na Roztoczu Wschodnim” z Nowin Horynieckich którzy licytują weekendowy pobyt dla czterech osób w Dzikowisku na aukcji WOŚP na Allegro: https://aukcje.wosp.org.pl

Pod młotek pójdzie również jedyna w swoim rodzaju pamiątkowa pocztówka wydana przez Stowarzyszenie Przystanek Horyniec na 100 lecie odzyskania niepodległości – wyjątkowa bo jest ich tylko 100 sztuk, wszystkie są ponumerowane, a licytowana ma numer „1”.

Wciąż można wspomóc horyniecką orkiestrę i oddać jakieś ciekawe przedmioty na licytację, wystarczy dostarczyć je do GOK w Horyńcu – Zdroju.

Pomaganie jest dziecinne proste, spotkajmy się w niedzielę i zagrajmy wspólnie dla WOŚP!

 

 

Nowa gazeta w Horyńcu – Panorama Horyniecka

Panorama Horyniecka – nowa gazeta informacyjna Horyńca – Zdroju a w niej dwa artykuły w które „zamieszane” jest nasze stowarzyszenie Jeszcze przed świętami wysyłamy projekt kartki do druku. A Przystanek Horyniec 2019 już jest na etapie pisania regulaminu i ustalania dokładnych terminów. W planach mamy jeszcze kilka ciekawych akcji więc bądźcie z nami i dzielcie się informacją o naszym stowarzyszeniu ze znajomymi.