Niedługo ukaże się nowa regionalna publikacja, ruszyła przedsprzedaż

Książka pt. „Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie”, której pierwotny, roboczy tytuł brzmiał: „Ponad granicami. Historia i kultura”, jest opracowaniem dotyczącym spraw lokalnych. Opracowane materiały odnoszą się do terenów: Lubelszczyzny, Podkarpacia, Roztocza po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy oraz staropolskiego województwa bełskiego i dawnego województwa lwowskiego. Pod względem historycznym jest ona w pewnym sensie przelaniem na papier oraz rozszerzeniem idei strony internetowej „Historia Regionu Tomaszów Lubelski-Bełz-Rawa Ruska”, którą założyli redaktorzy niniejszego opracowania – Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska i Ryszard Gawryś. W skład publikacji wchodzą artykuły i inne materiały utrzymane w „klimacie” historycznym i nadesłane przez regionalistów i miłośników historii. Pod względem czasowym teksty obejmują okres od przejęcia ziemi bełskiej przez księcia mazowieckiego Siemowita IV w roku 1388 aż do chwili obecnej. W sumie w książce znalazło się 26 różnorodnych materiałów, napisanych przez 19 autorów: Jacek Bazak (Jarosław), Małgorzata Cichoń (Warszawa), Ryszard Gawryś (Siedliska-Gent, Belgia), Elżbieta Isakiewicz (Warszawa), Karol Jańczuk (Lubycza Królewska), Wiktor Jatkiewicz (Szczecin), Josyf Korolko (1907-1999), Agnieszka Krizel (Bory Tucholskie), Ewa Lisiecka (Zamość), Pati Maczyńska (Świdnik), Teofila Milej (Wodzisław Śląski), Katarzyna Noworol (Nowosiółki Kardynalskie-Zamość), Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (Poznań), Zdzisław Pizun (Lubycza Królewska), Anna Rychter (Zamość), Aneta Siemieńska (Ruda Żurawiecka-Lublin), Janina Szarek-Münzberg (Berlin), Zbigniew Śledź (Łaszczówka-Tomaszów Lubelski), Jadwiga Turczyńska (Kanie pod Warszawą). Publikacja, formatu B5, w twardej okładce, z dość bogatą ikonografią, liczy 192 strony. Zespół redakcyjny dołożył starań, aby zaprezentowana tematyka była dość szeroka, dzięki czemu każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Redaktorzy starali się nie ingerować w treści i nie narzucać tematów prezentowanych przez poszczególnych autorów, a ich teksty były również pewnego rodzaju promocją działalności, jakie oni prowadzą w swoim środowisku lokalnym. W książce nie żałowano również miejsca na fotografie, tak archiwalne jak i współczesne, i to one, wkomponowane w artykuły publikacji, uzupełniają treści pisane i dodają im atrakcyjności. Większość tekstów jest bardzo osobista, gdyż dotyczy spraw związanych z życiem autorów – ich rodziną, miejscem zamieszkania. Niektóre teksty stanowią publikacje naukowe, inne mają charakter popularnonaukowy, literacki, sprawozdawczy. Szczególne miejsce w książce ma jednak genealogia i w tym zakresie osobiste badania autorów.

Tereny, o których opowiadają artykuły książki to ziemie bardzo doświadczone w przeciągu całych swoich dziejów. Odzwierciedlają to zmieniające granice, którymi poprzecinane przez wieki było to terytorium. Granice również należy rozpatrywać pod względem religijnym, etnicznym i kulturowym. Czasami sami sobie stawiamy granice – bariery, które trzymają nas w określonych poglądach politycznych czy światopoglądowych. Na myślących inaczej patrzymy jak na wrogów, którzy chcą nam zrobić krzywdę. A przecież każdy ma prawo mieć własne poglądy, iść swoją drogą, mieć cele, marzenia i do nich dążyć. Ma też prawo żyć w pokoju, kształcić się i rozwijać swoje pasje. Przy doborze materiałów nie patrzono na narodowość, wyznanie czy przynależność partyjną. Kryterium wyboru, jakie zastosowali redaktorzy, było, aby autor, zamieszczając swój tekst, miał czyste intencje i kierował się ogólnie pojętym dobrem.

Jeśli publikacja trafi w gusta Czytelnika, to w tej samej lub w nieco zmienionej formie nastąpi jej kontynuacja w latach następnych. Redaktorzy zapraszają do współpracy wszystkich, którzy coś mają do powiedzenia i chcieliby swoją wiedzą, twórczością, spostrzeżeniami i refleksjami podzielić się z innymi. Teksty, propozycje oraz uwagi można kierować na internetowy adres redakcji: historiaregionu@onet.pl

Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et protegit” w Horyńcu-Zdroju. Książka powstała w Horyńcu-Zdroju – prężnie rozwijającym się ośrodku sanatoryjnym i turystycznym. Szczególne miejsce w publikacji zajmują miasta powiatowe: Tomaszów Lubelski i Lubaczów, wchodzące w skład tworzącego się obecnie Euroregionu „Roztocze”, łączącego tereny dwóch województw we wschodniej Polsce, lubelskiego i podkarpackiego, z terenami po stronie Ukrainy oraz miasto Narol – słusznie określane jako „kulturalna stolica Roztocza”.

Szczególne podziękowania kieruję do naszych partnerów i sponsorów: Państwa Alicji i Adama Mrozów ze Stowarzyszenia „Tegit et protegit” w Horyńcu-Zdroju, Pana Piotra Zubowskiego – dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, Pana Henryka Karwana – starostę tomaszowskiego, Pana Zenona Swatka – starostę lubaczowskiego, Pana Grzegorza Dominika – burmistrza Narola, Państwa Agaty i Lesława Kapków z Grupy Oscar w Tomaszowie Lubelskim oraz Pana Leszka Dmitrocy – nadleśniczego w Tomaszowie Lubelskim.

Premierę książki zapowiedzieliśmy na 4 lipca 2020 roku podczas Jarmarku Galicyjskiego w Narolu. Ze względu na sytuację epidemiczną jarmark w tym czasie się nie odbędzie, ale redakcja jednak chce zrealizować wydanie do tego czasu. W dniu 17 maja rozpoczęliśmy promocyjną przedsprzedaż książki w cenie 43 zł, a z wysyłką na terenie Polski 51 zł. Dane do przelewu: Stowarzyszenie „Tegit et protegit”, ul. Jana III Sobieskiego 6/5, 37-620 Horyniec-Zdrój, nr konta 17 9101 1039 2002 2502 2867 0001, tytułem: Od Zamościa po Lwów – … egz. plus wysyłka (jeśli trzeba).

Do druku została przygotowana książka „Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie”, redakcja: Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska, Ryszard Gawryś, wydawca: Stowarzyszenie „Tegit et protegit” w Horyńcu Zdroju, współwydawca: Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Horyniec-Zdrój–Narol–Lubaczów–Tomaszów Lubelski 2020. Połowa treści książki dotyczy województwa lubelskiego. W sumie w książce znalazło się 26 różnorodnych materiałów, od artykułów naukowych poprzez historie rodzinne i wspomnienia do opracowań literackich oraz prezentacji wybranych książek i postaci z regionu, napisanych przez 19 autorów z całej Polski. Premiera wydania przewidziana jest na 4 lipca 2020 r., a od wczoraj wystartowała internetowa, promocyjna, redakcyjna przedsprzedaż. Cena książki to 43 zł plus koszty wysyłki na terenie kraju 8 zł. Szczegółowe informacje codziennie pojawiać się będą w wydarzeniu. Zamówienia przyjmowane są na Facebooku lub na pod internetowy adresem: historiaregionu@onet.pl.