Na osiedlu Sobieskiego zakończył się proces wymiany wodociągu

Zakończyły się prace związane z budową wodociągu zaopatrującego w bieżącą wodę mieszkańców ulicy Jana III Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju. Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 426 976,89 zł. Inwestycja w 80% była współfinansowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o/Rzeszów. Istniejąca infrastruktura wodociągowa wybudowana została początkiem lat 70-tych ubiegłego stulecia, inwentarz był w złym stanie technicznym, sieć wodociągowa wykonana została z rur stalowych i azbestowych, rury stalowe były częściowo skorodowane, z powodu nieszczelności sieci Gmina narażona była na duże straty wody. Wykonanie zadania pozwoliło na dostosowanie sieci wodociągowej do obowiązujących norm i zapewniło dostęp do wody dla mieszkańców osiedla. źródło:  horyniec-zdroj.pl