Figury

Las Gajowy za zalewem i krzyż

Lasy za zalewem Horynieckim, kryją wiele ciekawostek. Kiedyś był to zamieszkały teren i wszędzie były osady. Akurat tamtędy biegła też granica, Horynieckiego majątku ziemskiego i Smolina Andruszewskich. Była to jednocześnie granica powiatów. Biegła ona tam z lasu Dębisko i Kruszyna, dobijała do drogi z zalewu, w stronę Radruża idąc w główną drogę, w stronę Wólki Horynieckiej. Ta droga była też granicą. Majątek Horyniecki obejmował las „Trusza”, a do Smolina należały już Kuczery i Las Gajowy. Tam gdzie były zabudowania Lasu Gajowego, tuż przy drodze, stoi ciekawy krzyż. Jego kształt, oraz rodzaj kamienia wskazuje, że to bardzo stary krzyż. Śmiało można go zaliczyć do grupy krzyży mogilnych. Niestety brak napisów, oraz jakichkolwiek informacji (na tę chwilę) nakazuje snuć domysły. W roku 1629 w Budomierzu, Tatarzy założyli swój kosz, czyli bazę. Z tego miejsca wyruszali i do niego przywozili łupy oraz jasyr, czyli uprowadzonych ludzi. W te okolice z Budomierza było stosunkowo blisko, około 10 km. W okolicach Wólki Horynieckiej są podania związane z Tatarami. Być może, tutaj też pojawili się Tatarzy i zabili jakąś grupę ludzi. Pochowano ich zapewne w tym miejscu, tuż przy drodze i ustawiono krzyż. Do dziś rosną tam łany barwinków, a teren jest nieruszany.

tata