Organizacje

Koło Łowiecie „Sokolik” z Horyńca

sztandar sokolikW 1965 roku grupa myśliwych w Horyńcu utworzyła Koło Łowickie „Sokolik”. Przewodniczącym został wtedy Władysław Wróblewski. Myśliwi gospodarują na terenie 11.146 hektarów, w tym 5.190 obszaru leśnego. W obwodzie występują takie zwierzęta jak: łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk, jenot, borsuk, kuna, lis, wydra, bóbr, tchórz. Z ptactwa są: perkoz, kaczka, bażant, kuropatwa, czapla biała i siwa, bocian czarny, słonka, jarząbek i wiele innych. Funkcjonuje też strona internetowa koła: www.sokolik.cal24.pl