Kolejny sukces krwiodawców

Gratulujemy Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi „Ratownik” za kolejną udaną akcję – horyniecka krew popłynęła w Polskę w ilości 14.4litra!