Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali – ogólnopolska inicjatywa z korzeniami na ziemi lubaczowskiej

Kilkanaście festiwali i organizatorów wydarzeń z całej Polski opracowało Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali, tym samym deklarując współpracę i działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. To efekt spotkania w dn.
8-9 lutego w Chutorze Gorajec.

Stworzony Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu oparto na czterech filarach: odpowiedzialnych relacjach z sąsiadami, troski o środowisko naturalne, relacjach z uczestnikami i współpracy festiwali.

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu został opracowany i podpisany przez przedstawicieli następujące wydarzenia i organizacje: Cieszanów Rock Festiwal wspólnie z organizowanym w jego ramach inicjatywą CITY NGO, Ethnopolana, Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia” (organizator: stowarzyszenie DidjeridooPL), Festiwal KooPermatywy (organizator: Edukacyjne Centrum Ogrody Permakultury), Festiwal Smaków, Folkobranie, Festiwal i Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Q, Inicjatywa LWL, Mikołajki Folkowe (organizatorzy ACK UMCS Chatka Żaka i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego), Muzeum Opowieści, Nowa Ziemia, Kraina Bugu, Pannonica Festival oraz Zlot Przyjaciół Karczaka (organizator: Biebrzańska Ekoturystyka na Karczaku).

fot Gosia Kawka, info Maciej Piotrowski Stowarzyszenie Folkowisko