Jest już gotowa pełna inwentaryzacja bruśnieńskich kamiennych krzyży przydrożnych

Proces inwentaryzacyjny bruśnieńskich kamiennych figur i krzyży przydrożnych dobiegł końca. Dysponujemy teraz niezwykłą bazą danych, gdzie opisane są przydrożne krzyże zarówno z Podkarpacia jak i Lubelszczyzny. Jest to szczególnie cenna baza danych, jaką znajdziemy na stronie: http://kamiennekrzyze.pl dla gminy Horyniec-Zdrój, bowiem to tutaj w Starym Bruśnie istniał ośrodek kamieniarski, gdzie powstawały kamienne krzyże. Teraz wiemy, że powstało tam około 900 kamiennych krzyży i figur przydrożnych, rozsianych po ziemi lubaczowskiej i okolicznych powiatach, od okolic Przeworska po Dołhobyczów.

Nie wszystkie obiekty udało się teraz namierzyć, na pewno z czasem będą się pojawiać nowe.

Jest wiele miejsc, gdzie szuka się sposobów promocji, szuka czegoś unikalnego związanego ze swoim regionem. W całej Polsce większość gmin ma problem z wizerunkiem, są często mało nowoczesnymi miejscami, gdzie nic szczególnie ciekawego nie ma. Tymczasem gmina Horyniec-Zdrój ma jedną z najbardziej spektakularnych i spójnych stylistycznie atrakcji, która jest rozsiana po terenie dwóch województw. Kamieniarka bruśnieńska to szansa dla Horyńca-Zdroju, by powstająca właśnie marka turystyczna Roztocze, promowana przez województwo Podkarpackie i Lubelskie, miała „kamienną bruśnieńską twarz”.

O wartości kamieniarki bruśnieńskiej stanowi między innymi to, że proces inwentaryzacyjny był prowadzony w dwóch partiach – 2016 i 2020 rok i odbywały się one dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonawcą projektu jest Grzegorz Ciećka. Tym samym, kamieniarka bruśnieńska, zyskując taki patronat, aspiruje do miana kulturowego dziedzictwa narodowego Polski. Tylko działania inwentaryzacyjne, mogą otworzyć proces podjęcia czegoś wielkiego, mamy je już za sobą. Możemy już teraz zadać sobie to pytanie, czy jest możliwe, by przydrożne kamienne krzyże i figury bruśnieńskie udało się wpisać na Listę światowego dziedzictwa UNESCO?