Teksty źródłowe

Horyniec w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” to monumentalne dzieło, które zawiera praktycznie wszystkie nazwy geograficzne byłych ziem Polskich, utworzone w latach 1880–1902 w Warszawie. Mamy w nim obraz ówczesnego stanu Horyńca, wraz z większymi przysiółkami, czyli Tarasówka (obecnie Krzywe) i Sidnica czyli Świdnica. Na szczególną uwagę zasługuje następne hasło: Horyniec, nieodsyłające do hasła… Górzyniec.

horyniec słownik