Teksty źródłowe

Horyniec w Przewodniku po zdrojowiskach Galicyi

W 1912 roku wychodzi ciekawa publikacja: „Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi”. Oczywiście znajduje się tam wzmianka o Horyńcu. W porównaniu z innymi zdrojami to mikra informacja, ale pokazująca pewnego rodzaju minimum, na jakim wtedy funkcjonowały takie miejscowości. Uwagę zwraca szczególnie zapisek o komunikacji z okolicą, określany mianem „dobre”. Dziś komunikacja niestety coraz gorsza…

horyniec 190cos