Teksty źródłowe

Horyniec w encyklopedii Samuela Orgelbranda z 1902 roku

Samuel Orgelbrand, to autor pierwszej w Polsce wielotomowej encyklopedii z 1902 roku. W niej znajdziemy też zapisek związany z Horyńcem. Ciekawostką są tutaj dwa hasła sąsiadujące z Horyńcem, są to Hory i Horyń:

Samuel Orgelbrand horyniec

Powszechnie uważa się, że nazwa Horyniec pochodzi od ruskiego „hora” mającego oznaczać górę. Oczywiście Horyniec i góry to duże „przegięcie”. Natomiast sąsiadujące hasła w owej encyklopedii dają inny trop. Czyżby „Horaj” – i dalej w ruskiej kulturze określenia rzek i miejscowości nad źródłami, miały związek z greckimi boginiami wód niebieskich?