Historia

Horyniec podczas 1941 roku

Podczas II Wojny Światowej, gdy w 1941 roku Niemcy uderzyli na Związek Radziecki, Horyniec został zdobyty praktycznie bez walki. Dzięki temu ocalała zabudowa Horyńca. Ciężkie walki toczyły się głównie przy uzbrojonych bunkrach Linii Mołotowa. Takim szczególnym punktem była Góra Brusno. Szczególnie schron na Klebańcach długo się nie poddawał. Z Horyńca ludzie tylko obserwowali łuny i ogień w okolicy Góry Brusno, którą szczególnie dobrze widać z drogi na Radruż. Tam właśnie cały czas dudniło i góra się trzęsła od ostrzału artyleryjskiego. Widok musiał być dość niezwykły, szczególnie w nocy, gdy płonące pociski spadały na tę górę.