Gratka dla miłośników historii regionalnej

W lutym ubiegłego roku po ponad ośmioletniej przerwie wznowiono wydawanie „Cieszanowskich Zeszytów Regionalnych”. Ukazał się wówczas ich szósty numer.

Redakcja tego czasopisma naukowego wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie nie zwalnia tempa i oto po niespełna roku mamy nowy, siódmy numer periodyku. To świetna wiadomość dla miłośników historii regionalnej, którzy znajdą w nim wiele interesujących materiałów.
Nowy numer czasopisma zawiera ciekawe artykuły, w tym: Tomasza Roga Zarys dziejów Dolin do 1947 roku, Adama Szajowskiego Nikifor, Sławomira Roga Działalność filii Towarzystwa „Proswita” w Cieszanowie do 1918 roku, Wojciecha Roga Twórczość Stanisława Dębickiego na pocztówkach, Sławomira Roga Niektóre wydarzenia sprzed Wielkiej Wojny i podczas niej w powiecie cieszanowskim oraz w jego sąsiedztwie na łamach „Kuriera Lwowskiego”, Tomasza Berezy „Uciekinierka”, czyli ucieczka Polaków w kwietniu 1944 r. z obszaru przedwojennego powiatu lubaczowskiego w obliczu terroru OUN-B i UPA, Edwarda Dziaduły Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymskokatolickiej w Cieszanowie w latach 2019 – 2021. „Cieszanowskie Zeszyty Regionalne” to pozycja obowiązkowa dla osób interesujących się historią regionalną. Najnowszy numer publikacji liczy 132 strony i zawiera dodatkowo interesujące materiały ilustracyjne, w tym unikatowe zdjęcia archiwalne i stare pocztówki. Jej opracowaniem graficznym, składem i przygotowaniem do druku zajęło się ponownie Wydawnictwo Edytorial z Rzeszowa. Czasopismo zostało wydane w niewielkim nakładzie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do jego nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie i jej filiach w Dachnowie i Starym Lublińcu w cenie 28 zł, a także wysyłkowo po uprzednim kontakcie mailowym (zeszyty.cieszanowskie@gmail.com) lub telefonicznym (16 631 13 01).