Gmina Horyniec – Zdrój otrzymała nowe auto

W dniu 8 grudnia br. Gmina Horyniec-Zdrój otrzymała nowy, 9-cio osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Horyniec-Zdrój, w szczególności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju.

Realizacja zadania była możliwa w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie. Kwota dofinansowania z PFRON wyniosła 80.000 zł, pozostała kwota 59.000 zł pochodziła ze środków finansowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Nowo pozyskany samochód przyczyni się do likwidacji barier transportowych oraz podwyższenia standardu świadczonych usług na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Horyniec-Zdrój.

źródło: horyniec-zdrój.pl