Ludzie

Franciszek Haliniak

Major pożarnictwa w stanie spoczynku Franciszek Haliniak urodzony 2 sierpnia 1927 r. w Horyńcu, gdzie się wychował i mieszkał do końca. Syn Józefa, miał dwóch braci. Ukończył szkołę podstawową w Horyńcu oraz Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie. Po zakończeniu służby wojskowej w 1952 r. rozpoczął pracę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Po niedługim stażu skierowany został do Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Jako absolwent S O P w 1956 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Lubaczowie. Funkcję tą pełnił aż do 1989 roku, gdy odszedł na emeryturę. źródło

Franciszek Haliniak był też nieocenionym źródłem informacji historycznych związanych z ziemią Horyniecką. Dzięki jego wspomnieniom znamy dokładnie losy żydów Horynieckich. Ta żywa książka historyczna niestety została „zamknięta przez czas”. Dzięki pasjonatom regionu i uczniom, udało się zachować sporo ciekawych elementów historii Horyńca.