Biesiada Teatralna

Ewa Lis – teraz duch Biesiady Teatralnej

duch biesiady

Skończyła się w Horyńcu pewna era związana z Biesiadą Teatralną, bowiem wraz z ludźmi, którzy odchodzą, ulatuje też czar, który przez wiele lat wypracowują. Od 1991 roku Ewa Lis była konferansjerem na Biesiadzie aż do 2014 roku, kiedy to niespodziewanie tuż po świętach Bożego Narodzenia zmarła. Poznajmy jej życiorys:

Ewa Lis, starszy kustosz Przemyskiej Biblioteki Publicznej z bibliotekarstwem związana była od 37 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1977 roku w Oddziale dla Dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu. Kolejne 9 lat pracowała w Dziale Instrukcyjno – Metodycznym, gdzie jako instruktor angażowała się w pracę na rzecz bibliotek gminnych województwa przemyskiego. Od 1987 do 2009 roku pełniła funkcję kierownika Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Ewa Lis ciągle kreatywna, otwarta na zmiany i postęp, była zwolenniczką wprowadzania nowych technologii i unowocześniania pracy bibliotekarza. Znamiennym elementem Jej pracy zawodowej była organizacja działalności kulturalno – edukacyjnej nie tylko w przemyskiej bibliotece, ale również na polu kultury całego regionu.

Współpracowała w wieloma instytucjami wspierając ich działalność kulturalną i wydawniczą oraz propagując kulturę żywego słowa.

Człowiek wielu pasji; animatorka kultury, oratorka, wspaniały przewodnik po labiryntach sztuki teatralnej. Oprócz pracy bibliotekarza, którą niezmiernie kochała, na co dzień związana była również ze środowiskiem literackim, muzycznym i plastycznym Przemyśla.

Angażowała się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, od 20 lat prowadziła cykliczne zajęcia terapeutyczne dla pensjonariuszy DPS Braci Albertynów w Przemyślu, współpracowała z lokalnymi strukturami Polskiego Związku Niewidomych, uczestniczyła w pracach sekcji SBP do spraw czytelnictwa osób niepełnosprawnych.

Ewa Lis pełniła wiele funkcji społecznych, w latach osiemdziesiątych była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy WiMBP w Przemyślu. Przez cały okres pracy zawodowej z zaangażowaniem wspierała działalność regionalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w których pełniła wiele funkcji m.in. przewodniczącej Zarządu Okręgu w Przemyślu (1997-2001), ostatnio skarbnika przemyskiego Zarządu Oddziału SBP, była wielokrotnym delegatem na Zjazdy Krajowe SBP.

Wielokrotnie doceniana i nagradzana, otrzymała odznaczenie Zasłużony Działacz kultury, w 2007 roku została odznaczona przez Zarząd Główny SBP Medalem W Dowód Uznania, natomiast w 2012 r. przyznano Ewie Lis brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Pomimo ciężkiej choroby, do końca uczestniczyła w życiu biblioteki. Jeszcze na początku grudnia, pełna zaangażowania i troski o każdy szczegół, przygotowywała tak ważną dla Niej imprezę XXVII Turniej Wierszy Jednego Poety. źródło: sbp.pl