Duże inwestycje w Horyńcu w 2021 roku

Jak informuje Gmina Horyniec-Zdrój: „Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dwie inwestycje, które zamierzamy zrealizować jeszcze w tym roku.

Gmina Horyniec-Zdrój w partnerstwie z Gminą Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Solina oraz Sanatorium Bajka, otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego. Wniosek został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Wartość całego wniosku to 9 029 517,84 zł. Do realizacji przez Gminę Horyniec-Zdrój zaplanowano dwa zadania na łączną kwotę 2 024 120,80. Zadanie pierwsze polega na zagospodarowaniu terenu za Parkiem Zdrojowym. Wybudowana zostanie nowa droga dojazdowa do Parku od ulicy Zdrojowej, powstaną nowe tereny rekreacyjne, wybudowana zostanie pijalnia wody, oświetlenie, ławki kosze. Zadanie drugie obejmuje zagospodarowanie nowego deptaka spacerowego w dzielnicy uzdrowiskowej. Nasadzone zostaną rośliny ozdobne, wybudowane zostaną pergole, które urozmaicą tereny wzdłuż istniejącego deptaka. Całość projektu dofinansowana zostanie w kwocie 85% wartości kosztów kwalifikowanych.”